Order św. Stanisława

 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodacy

 

Niewielu interesuje w obecnym świecie okazywanie chęci ulżenia drugiemu człowiekowi, aż do momentu gdy sami takiej pomocy nie potrzebują. Zależność od osób trzecich potwierdza wtedy ich całkowitą bezradność. Obecna rzeczywistość nie jest łaskawa dla osób cierpiących lub starszych. Reklamuje się przecież tylko to co młode, ładne, zdrowe i pełne ekspresji. To co chore i biedne ukrywa się jakby ten problem nie istniał.

Jednak wszyscy dotychczasowi "mocarze" w obliczu swojej życiowej klęski lub chorób, odczuwają nagle potrzebę opieki lub pomocy drugiego.

 

Order św. Stanisława jest organizacją, która pomaga ludziom cierpiącym i potrzebującym pomocy, obok których inni przechodzą obojętnie nie widząc nędzy i cierpień bliźniego. Order założony został przez ostatniego Króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego 7 maja 1765 roku dla celów charytatywnych i restytuowany przez Prezydenta RP na Uchodźstwie Juliusza Nowinę-Sokolnickiego w 1979 roku, obecnego Wielkiego Mistrza Orderu, Orderu którego jestem ka walerem.

 

Order św. Stanisława jest organizacją polską, apolityczną, popierającą i rozwijającą działalności charytatywne w wielu krajach, ale również broniącą dobrego imienia Polskiego Narodu i Polski w świecie (patrz link dekrety  na stronie internetowej Przeoratu)

 

Skupia wiele członków w wielu krajach, ludzi których miłość bliźniego i chęć udzielenia mu pomocy połączyła w szlachetnej idei naszego Orderu.

 

Decyzją Wielkiego Mistrza Orderu św. Stanisława został powołany Przeorat Orderu w Szwajcarii. Wielki Przeorat Szwajcarii ma obecnie strony internetowe, z których możecie się Państwo dowiedzieć o celach, zadaniach i strukturach Orderu do obejrzenia których gorąco zachęcam.

 

http://sankt-stanislaus-orden-schweiz.com/ lub Gogle: Großpriorat Schweiz

 

Serdecznie zapraszam do wstępowania do Orderu św. Stanisława i czynnego popierania jego działalności. Chciałbym zaznaczyć, że działalność w naszej organizacji jest na zasadzie dobrowolności i  poświecenia tyle czasu, ile każdy z nas może poświęcić. Nie jest to więc działalność obramowana sztywnymi wymogami.

Zainteresowanych proszę o kontakt : 

 

email : post@sankt-stanislaus-orden-schweiz.com

 

Serdecznie pozdrawiam

 

                                                                    Dr. med.St. L. Stawowiak GCStS

                                                         Wielki Przeor Orderu św. Stanisława w Szwajcarii