Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji

 

Studia wyższe po polsku w Zurichu? Tak.

Jesteś Polakiem mieszkającym i pracującym w Szwajcarii lub w południowych Niemczech? Chciałbyś podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i status społeczny, a Twoja znajomość języka nie pozwala studiować na szwajcarskich Uczelniach? Teraz możesz rozpocząć studia wyższe w Zurichu i to w dodatku po polsku! Jest to możliwe w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji.

 

Oferta magisterskich studiów prawniczych lub licencjackich na kierunku Administracja o specjalności Administracja Europejska skierowana jest do Polaków mieszkających i pracujących w Szwajcarii lub południowych Niemczech. Polonia tam mieszkająca to często osoby, które na fali najnowszej emigracji, poszukując lepszych warunków życia wyjechały z kraju zaraz po maturze lub przerwały swoją edukację na poziomie studiów wyższych. Z tego powodu rośnie frustracja spowodowana świadomością małych szans awansu społecznego w państwach, w których pracują, lub po planowanym powrocie do Polski

 

W poczuciu tymczasowości rodzi się pytanie:"co dalej?". Wielu rodaków chciałoby wrócić do kraju po kilku latach pracy za granicą. Nie mają oni jednak pomysłu na swoją ścieżkę kariery na polskim rynku pracy. Dążąc do wyeliminowania tej luki edukacyjnej i zaspokojenia zawodowych ambicji Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji podjęła inicjatywę zorganizowania studiów niestacjonarnych dla Polonii. Studia prowadzone są w języku polskim przez kadrę naukową Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Absolwent studiów uzyskuje tytuł magistra prawa lub licencjat administracji o specjalności administracji europejskiej. Rok akademicki składa się z   3-ch czteromiesięcznych semestrów i gwarantuje on wypełnienie zakresu programowego przewidzianego dla magisterskich studiów prawa i licencjackich studiów na kierunku administracja. Zajęcia realizowane są w systemie studiów niestacjonarnych. Przewidziane są również sesje konsultacyjne dla grup, które odbywają się raz w miesiącu w piątek, sobotę i niedzielę. Dokładny czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji jest ustalany z prowadzącymi na bieżąco. Egzaminy odbywają się w terminach zjazdów i w terminach sesji egzaminacyjnych. Nie ma typowej sesji egzaminacyjnej.

 

Przyjęcia odbywają się na zasadzie kolejności zgłoszeń, a bliższe informacje można uzyskać u przedstawicieli Uczelni w Zurychu:

p. Marta Łukaszewicz - tel. + 41 76 596 31 22, adres e-mail: zurich@ewspa.edu.pl  lub p. Tomasz Budzyński  - tel. +41 76 275 64 90, adres e-mail: zurich1@ewspa.edu.pl

 

 Informacje są również dostępne na stronie internetowej Uczelni: www.ewspa.edu.pl w zakładce „Oferta edukacyjna” – „Studia dla Polonii”, albo pod bezpośrednim linkiem: http://www.ewspa.edu.pl/sdp_inf.html

                                                                         

                                                                                                                 Tomasz Budzyński 

 

---> Prospekt