Pamięci śmiertelnych ofiar tragedii katyńskiej

 z 1940r.  i z 10 kwietnia 2010r.

 

POLSKI  KRZYŻ  MĘKI                 

 

O Polsko,

Ziemio pamięci i chwały,

zwycięskich poświęceń,

klęsk krwawych,

męczeńskiej ofiary.

Zaledwie wolna, nowoodrodzona,

byłaś znów w otchłań śmiertelną rzucona. 

I odkupiona  męczeństwem,

odżyłaś Narodu  męstwem.

Odtąd,  w Maryi modlitewnym tchnieniu

i w Chrystusowej Miłości-Cierpieniu

żyjesz, w wierności  trwając.

              

    *      *      *

Na Twej historii stronach

wpisani są rodacy, którzy w rowach

Katynia  przed laty spoczęli, padając

pod  kulami wroga

Twego ludu.

Była to, Polsko, Twoja żałobna Golgota.    

Dziś lud Twój  jest znów  w żałobie,             

Nowe ofiary lęgły  przy Katynia grobie,

Ciała spalone z popiołem zmieszane,

uczuć boleścią  uhonorowane

przez Naród.

                     

  *      *      *

 

I stanął ponownie w Katyniu, po wieki,

Polski Krzyż Męki.

                                                   J.A.Konopka

11.IV.2010 r.