Wystawa „Katyń. Zbrodnia. Polityka. Moralność”

w siedzibie Parlamentu Europejskiego.

 

Dn. 13 kwietnia delegacja Rady OPWiM w osobach Konrada Pu-żyńskiego i Jerzego Platajsa, wzięła udział w otwarciu wystawy poświęconej Zbrodni Katyńskiej na parterze gmachu Parlamentu Europejskiego. Unikalne materiały zdjęciowe i archiwalne, często prezentowane po raz pierwszy oraz ciekawa narracja historyczna, ujmują sprawę mordu na polskich elitach w szerokim kontekście politycznym.

 

Autorzy wystawy ukazują meandry działania sowieckiej administra-cji oraz przedstawiają źródła osobistej nienawiści Stalina do Pola-ków. Jednocześnie wystawa mierzy się z problemem moralnego daltonizmu, prezentowanego przez zachodnich sojuszników Polski w sprawie wskazania winnych zbrodni Katyńskiej. Aby zwiększyć grono odbiorców wystawy, materiały przedstawiono w językach po-lskim i angielskim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. Konrad Pużyński

Wystawa „Katyń. Zbrodnia. Polityka. Moralność” została otwarta przez posła do Parla­mentu Europejskiego Bogusława Sonika, organizującego ją razem z tragicznie zmarłym Sekretarzem Rady OPWiM Śp. Andrzejem Przewoźnikiem, który jako jeden z autorów, miał wielki wpływ na ostateczny kształt ekspozycji.

 

Przemówienia wygłosili Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogusław Sonik, Ambasador RP przy Unii Euro-pejskiej Jan Tombiński oraz Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej Jacek SaryuszWolski. Delegaci Rady OPWiM odczytali list skierowany do gości przez autorów ekspozycji: Jolantę Adamską, Macieja Dancewicza i Jerzego Platajsa.

 

Wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i w dniu otwarcia odwiedziły ja setki gości, w większości posłów i urzędników Parlamentu Europejskiego.

 

                                                  Aut.: KP

                                                                                                                          Źródło: http://www.radaopwim.gov.pl/