Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia“ 

                                                                                                                                                     Warszawa, dnia 02.06.2011 r.

 

Szanowni Państwo,

 

Ponad miesiąc temu ziściło się marzenie milionów Polaków na całym świecie. Jan Paweł II został beatyfikowany. To niezwykłe wydarzenie stało się centralną uroczystością dla wszystkich wiernych, a w szczególności dla reprezentantów żywego Pomnika Jana Pawia II, Stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclelecia“. To właśnie oni przez wiele miesięcy przygotowywali się do obchodów wyniesienia Sługi Bożego na ołtarze, to oni także organizowali akcje towarzyszące temu niezwykłemu wydarzeniu.

 

Stąd Beatyfikacyjna Iskra Miłosierdzia która odbyła się w przeddzień beatyfikacji w największych miastach w Polsce. Polegała ona na wspólnym czuwaniu, którego punktem kulminacyjnym było przekazanie na ręce przedstawicieli instytucji publicznych specjalnych lampionów, niosących ogień z łagiewnickiego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

 

Stypendyści chcieli w ten sposób nawiązać do homilii Jana Pawła II wygłoszonej 17 sierpnia 2002 podczas konsekracji Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, kiedy Papież Polak nawoływał by „przekazywać światu ogień miłosierdzia. Symbolicz­ny wymiar tego ognia, zamknięty w lampionach przyozdobionych wizerunkami Wielkiego Polaka, świętej siostry Faustyny oraz Jezusa Miłosiernego, został przekazany przez stypendystów Fundacji do różnych instytucji oraz kościołów. Dar ten trafił między innymi do przedstawicieli władz państwowych i lokalnych, przytułków dla bezdomnych, domów opieki, więzień, szpitali oraz innych miejsc, gdzie „ trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać”. Sam ogień, został już przywieziony do Warszawy z Łagiewnik przez zakonnice ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Szczególny charakter tej inicjatywie nadał także czas jej organizacji, który zbiegł się z wigilią święta Bożego Miłosierdzia. Szczególne znaczenie wydarzenie to miało dla bezdomnych, którzy pierwszy raz od wielu lat, a być może pierwszy raz w całym swoim życiu mieli okazję aktywnie uczestniczyć w tak uroczystej chwili.

 

W to niezwykłe przedsięwzięcie zostały zaangażowane wszystkie większe ośrodki akademickie - Warszawa, Kraków, Wrocław, Lublin, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice oraz inne, zrzeszające ponad 800-osobową rzeszę studiujących stypendystów Fundacji. Pozostała część, sięgającej w sumie dwóch i pół tysiąca osób, młodzieży wspartej programem stypendialnym, spontanicznie podejmuje się organizacji tej inicjatywy wśród społeczności lokalnych. Mają nadzieję, że idea przekazywania „ognia miłosierdzia“ rozprzestrzeni się także w mniejszych miastach i miasteczkach.

 

Już 9 października będziemy natomiast celebrować Dzień Papieski pod hasłem Jan Paweł II - Człowiek Modlitwy jako nawiązanie do niesamowitego ducha kontemplacji Boga, którym obdarzony był nasz Papież. Celem XI Dnia Papieskiego jest rozbudzenie ducha modlitwy i wypełnienie duchowego testamentu Ojca Świętego. Pragniemy także złożyć dziękczynienie za łaskę życia i świadectwo świętości wybitnego Rodaka.
W łączności z Ojcem Świętym Benedyktem XVI podziękujemy za beatyfikację Jana Pawła II, patrona Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia“. Dzień ten przeżyjemy w wy­miarze liturgiczno-modlitewnym, intelektualnym, kulturalnym oraz solidarnościowym.

 

 Wiemy, że wiele instytucji i organizacji polonijnych chętnie zasięga informacji dotyczą­cych zbliżających się wydarzeń poświęconych Papieżowi Polakowi. Dlatego zwracamy się z serdeczną prośbą o zainteresowanie się i włączenie informacji o Dniu Papieskim w Państwa publikatorze. Pragniemy zaznaczyć, że Fundacja otrzymuje wiele zapytań, od Polaków mieszkających poza granicami, jak mogą się włączyć w obchody Dnia Papieskiego. Wszelkie informacje dotyczące tego wydarzenia mogą Państwo znaleźć na naszej stronie [LINK: http://www.dzielo.pl ] oraz [LINK: http://www.dzienpapieski.pl ].

 

Ośmielamy się również zaproponować skorzystanie z przygotowanych przez nas materiałów (katechez, wieczornicy, modlitwy wiernych), które mogą okazać się pomocne przy planowaniu własnych przed­sięwzięć. Będą one udostępnione na naszych oficjalnych stronach internetowych: www.dzielo.pl  i www.dzienpapieski.pl . Jeśli będą Państwo zainteresowani otrzymaniem materiałów promocyjnych drogą pocztową (plakaty, naklejki, ulotki), prosimy o kontakt na adres: joanna.socha@dzielo.pl

 

Z wyrazami szacunku,

                                                                         Joanna Socha

                                                                                    Koordynator ds. kontaktów z mediami

                                                                                    Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia“

 

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia“,

01-015 Warszawa, Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 6 - 

tel.: 022 530 48 28; fax: 022 530 49 86;  e-mail: dzielo@episkopat.pl ; www.dzielo.pl

Nr konta: 75 1240 2034 1111 0000 0306 8582, Bank PEKAO S.A. XIII Oddz. Warsza