Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych

ul. Cumowników 8,  81-517 GDYNIA

 

Tylko przez modlitwę i ofiary możemy być użyteczne Kościołowi

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

 

Prośba o pomoc w remontach

Drodzy Przyjaciele,

Zwracamy się do Was z prośbą o pomoc w dokończeniu roz­budowy naszego klasztoru, a konkretnie poddasza. Znajdują się tam po­mieszczenia zaplanowane na pracownie do szycia szat liturgicz­nych oraz pisania ikon. Obydwa te zajęcia stano­wią źródło naszego utrzymania.

Rozbudowę klasztoru połączoną z koniecznym generalnym remon­tem rozpoczęłyśmy kilka lat temu. Prace zostały jednak przerwane ze względu na brak funduszy. Koszt tych wykończeń zwiększa się z biegiem czasu, gdyż rosną ceny materiałów i usług. Dlatego bardzo chciałybyśmy jak najszybciej doprowadzić remontowane pomieszczenia przynajmniej do otynkowania ścian i położenia podłóg.

 

Serdecznie prosimy o pomoc. Liczy się dla nas każdy przysłowiowy „wdowi grosz”. Ufamy, że uzbiera się z nich potrzebna nam suma. Z góry dziękujemy za każdy DAR.

Wszystkich Ofiarodawców otaczamy modlitwą składając Ich intencje w Sercu Boga. W ten sposób wyrażamy naszą WDZIĘCZNOŚĆ wobec tych, którzy nam dobrze czynią.

                                       

                                                                             s. Agnieszka Grzybek OCD -  przeorysza klasztoru

 

Numer naszego konta: 35106000760000320000795475 Z dopiskiem „Na remont”