Nasza Gazetka  Nr 5 / 2011

 

Strona pierwsza

T.M.Kilarski – Do Czytelników słów kilka...

E.Mastej - Kat na salonach. Dlaczego? 

K.Strassnigg - Dni Kultury Polskiej… 

U.Grebieniow - Pani Vera  Michalski

U.Grebieniow – Kwiaty (…) w Vevey

J.Konopka - Żywa pamięć o I.Paderewskim

Ignace Jan Paderewski - Festtag - 31.07.14 

J.Konopka - Dwa Muzea

I.Noll - Czar lat 30-stych …

J.Konopka - Ze zbiorów polskich plakatów 

W.Piechocki - Fortepianobój

U.Grebieniow - Wystawa szopek… 

E.Sokolowska - Sarmata nad Lemanem 

W.Piechocki - Refrenem nadzieja

B.Tschopp - Pasjans na dwóch

Z zalobnej karty - Teresa Niklewicz

Bóg i Nauka

A.Veit - Słowem malowany

O.Pisarek - Cisza też jest muzyką

A.Veit - Na Mazury…