Nasza Gazetka  Nr 5 / 2012

 

Strona pierwsza

T.Kilarski – Do Czytelników słów kilka...

Irena Müller – U.Maurer i J.Ciechanowski

F.Mommendey - Besuch des…

St. Paradowski -  Die Rede

D.Slania - Vortrag zu den Nachkommen…

Befehl über die Beziehungen der… 

A.Hess - Die Bedeutung der Internierung…

E.Mastej -  Kłopoty z ludźmi wolnymi

J.Konopka - Święto Niepodległości w ZH…

E.Mastej - Sól w oku

J.Konopka - Pamięć Sienkiewicza w Vevey

T.Krukowski - „Dokąd waro było pójść…?”

J.Konopka - Dzien polski na zamku…

M.Szczawinski - Impresja deszczowa

J.Konopka - Wigilijne wspomnienie

I.Mueller - „Obrazki z wystawy”

W.Piechocki - Dwa lustra