Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Z DZIEJÓW WOLNOŚCI I NIEWOLI NARODU POLSKIEGO

(W Rocznicę Stulecia Odrodzenia Niepodległości: 1918-2018) Losy Narodu Polskiego wiodły szlakami zwycięstw i upadków. Od czasów powstania struktur państwowych, po dzień dzisiejszy upłynęło z górą 1050 lat. Okres ten obejmuje 880 lat niepodległości, reszta to lata niewoli Narodu lub jego uzależnienia od obcych państw. Spójrzmy bliżej na te sytuacje losowe Narodu Polskiego. Ostateczne ukształtowanie niezawisłej […]

Wystawa w Rapperswilu

Kossakowie. Nie ma w Polsce równie utalentowanego i popularnego artystycznego rodu. Malarze w kilku pokoleniach, pisarki, poetki. Wśród nich jaśnieje twórczość protoplasty rodu, zaprzyjaźnionego z Horacym Vernet  Juliusza Kossaka (1824 Nowy Wiśnicz-1899 Kraków) i jego syna Wojciecha Kossaka (1854 Paryż – 1942 Kraków) , protegowanego przez cesarza Niemiec Wilhelma II.  Malarstwo obu Kossaków to głębokie […]

Z żałobnej karty

Ś.P. Maria Ehrmann – Stankiewicz 1.09.1919 – 6.04.2018 Maria Stankiewicz z domu Ehrmann, nazywa­na w ro­dzinie Mimi lub Marie-M.  urodziła się w Colmar, we Francji dnia 1 września 1919 r. Dzieciństwo spędzi­ła na Wileńszczyźnie. Ma­turę zda­ła w Wilnie w gimnazjum im. Adama Czartory­skiego w 1938 ro­ku. W 1940 roku po­ślubiła Stefa­na Stankiewi­cza studenta Szkoły Głównej […]

Z żałobnej karty

Ś.P. Benedykt Drewnowski (8.9.1939-3.3.2018) Benedykt Drewnowski był synem wybitnego filo­zofa katolic­kiego Jana Franciszka Drewnowskie­go (1896 -1978) i Zofii Zdanowskiej (1901-1975). Miał dwóch starszych braci bliź­niaków Jacka i Andrzeja (*16.3. 1938). Matka ukończyła ger­ma­nistkę i filo­zofię. Oj­ciec studiował filozofię na Uniwersyte­cie Warszaw­skim w latach 1921-1927 u Leśniewskie­go, Łu­kasie­wicza i Kotarbińskiego, którą ukończył doktoratem na tematy logiki. […]

Z żałobnej karty

Ś.P. Hanna Drewnowska-Pressler (4.9.1937 – 31.3.2018) O Mamie Moja Mama codziennie modliła się za Polskę, Szwaj­carię i za gminę Rüttenen, w której mieszka­ła – pełna wdzięczności. Hanna Drewnowska-Pressler ogromnie dużo robi­ła dla Polski. Dzięki Mamie mówię, czytam, piszę po polsku. Uczyła mnie w domu, po szkole szwajcarskiej, do której chodziłem od przedszkola. W Polsce, przed […]

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski