Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Spotkanie z Agnieszka Król, krzewicielką polskiej kultury i tradycji

Z okazji zjazdu przedstawicieli środowisk kościuszkowskich, jaki miał miejsce w Kra­ko­wie w dniu 23 marca br., mieliśmy przyjemność spotkać się i zrobić wywiad prasowy z Panią Agnieszką Król, młodą, pełną energii i inicjatywy działaczką kulturowo-spo­łeczną z okolic Racławic. Odpowiadając na nasze pytania przekazała ona dla „Naszej Gazetki” obszerną relację o swej działalności na rzecz promowania […]

Rodzinne gniazda

Przemierzając Polskę sa­mochodem warto zboczyć ze szlaków głównych. To przy podrzędnych dro­gach i dróżkach możemy odkryć przepiękne kap­liczki, zabytkowe parki i dwory. Tych ostatnich zo­stało niewiele; nawet oka­leczone świadczą dumnie o naszej tożsamości, wie­lokrotnie zagrożone i nisz­czonej. Według Rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa w 2011 r. istniało w Polsce 2737 takich obiektów, ale tylko 80 dworów […]

Między obrazami – Koronkowa krecia robota

O interesach ojca szwajcarskiego pisarza Blaise’a Cendrarsa krążą różne opo­wieści. A to, że stwierdziwszy brak w po­łudniowych Włoszech piwa, które przecież świetnie by się nadawało do gaszenia pragnienia, sprowadził na kredyt cały pociąg tego napoju ze Szwajcarii, ale gdy pojazd dotarł w okolice Neapolu skwaśniałe piwo nadawało się jedynie do wylania. A to, że od […]

Ichtiologia na wesoło?

Nowy tomik poezji fraszkowanej ukazał się na horyzoncie szwajcarsko-polonijnym, a mianowicie Piotra Lisowskiego (z czego ten człowiek żyje, jeśli ciągle po kryjomu ry­muje?) „Co by było, gdyby napisać fraszki na ryby?”. Już omawiałem w „Naszej Gazetce” (2016-1) w recenzji „Każdy koliber ma kaliber” jego poprzedni tomik skrzący się językowym dowcipem. Teraz też pomyślałem: autor wziął […]

Do Czytelników NG słów kilka…

Pożegnał nas stary rok, powitał nowy…. W przestrzeni naszego bytu trzykrotnie poja­wił się, uderzył i zniknął Thanatos… w Givisiez… w Cumbel… w Jaśle… Coraz więcej zatrzymanych w czasie znaków pamięci, coraz dłuższa lista tych, których znaliśmy i których w tej rzeczywistości już niestety nie napotkamy…. Początek roku ukazał też kondycję finansową Naszej Gazetki… Nie jest […]

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski