Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Szwajcarskie wspomnienia Henryka Ciecierskiego

W 2013 r. wydane zostały pamiętniki Henryka Ciecierskiego (1864 -1933) ziemianina podlaskiego, podróżnika, ochotnika w wojnie polsko-bolszewickiej (Henryk Ciecierski, Pamiętniki. Wydawnictwo Arcana, Kraków 2013). Jest to żywy, dowcipny, utrzymany w jowialnym to­nie, budzącym reminiscencje pa­miętników Paska zapis minionego świata z prze­łomu XIX wieku do lat 30-tych XX wieku. Henryk Ciecierski zaczął spi­sywać swoje wspomnienia ok. […]

Niebezpieczne wirusy

Od wielu lat krążą w kraju przedziwne typy wirusów. Zdają się być prawie niewidzialne, a nawet przesączone przez filtry zachowują swoją żywotność. Wywołują coś na kształt chorób zakaźnych, atakujących dotkliwie tkankę społeczną. Wśród wielu groźnych pozwolę sobie na wymienienie tylko kilku. 1. Wirus nonsanitas (łac. non – nie i sanitas – zdrowie). Nie można oprzeć […]

Z Warszawy do „Serca Polski” w Rapperswilu

(z okazji 145-ej rocznicy otwarcia Muzeum Polskiego: 1870 – 2015) Zwano je nieraz „Sercem Polski”, bo istotnie polskością tętniło i na­dal tętni Muzeum Polskie w Raperswilu, na wyniosłym Zamku rapperswilskiej gminy. Jest ono polskim, nie tylko z nazwy i tematyki zbiorów, ale również przez polską narodowość fundatora, członków za­rządu i pracowników. Przed blisko półtora wieku. […]

Do Czytelników NG słów kilka…

33 lata Chrystusowe mija od wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Powoli bohatero­wie tamtych wydarzeń odchodzą na drugą stronę Styksu. Tę lekcję historii zdali celują­co. Teraz już inne, następne pokolenia po­winny zadbać, by nigdy już narodowi pols­kiemu nie przyszło podobnego egzaminu po­nownie zdawać. By ta lekcja historii na wieki pozostała nauką… Cicho, wręcz bezszelestnie wyrzucono w […]

Ta moja Polska…

Przez lata jeżdżąc do Polski, zawsze podążało się do rodziców, domu rodzinnego, nig­dy nie było czasu i wystarczająco długiego urlopu, aby wyruszyć tam gdzie jeszcze się nie było. Tym razem z małżonką postanowiliśmy, że 2 tygodnie spędzimy na terenach nam nieznanych – w Polsce północno-zachodniej. Kołobrzeg wita nas chłodnym wieczorem. Meldujemy się w hotelu Sand. […]

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski