Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Natrętne poprawianie Pana Boga

Pycha i chciwość na jednym drzewie rosną. Człowiek od zarania dziejów dążył do opanowania przyrody. W tym procesie nieliczna część przedstawicieli gatunku homo sapiens tak się jednak zapędziła i rozochociła, że zacząła podporządkowywać sobie inne osoby lub społeczeństwa, traktując je jako przedmioty lub niewolników. Uzurpacja bycia kimś lepszym lub wypełniającym prometejską misję dziejową towarzy­szy ciągle […]

Szwajcarski sektor bankowy w XXI wieku

Sektor bankowy w Szwajcarii stanowi podstawę rozwoju gospodarki tego kraju. W ostatnich dekadach sektor bankowy rozwijał się z intensywnością utrzymaną na po­ziomie 2,4 % wpływając tym samym pozytywnie na rozwój innych sektorów oraz za­pewniając wiele miejsc pracy. Według danych federalnego departamentu ds. statystyki w całym sektorze finansowym zatrudnionych jest ok. 260 tys. osób, z czego […]

Matematyczna antologia piosenki

Zespół Teatro Panoptikum, foto: Piotr Lisowski Bardzo różne kryteria uwzględniała Teresa Krukowska w swych spektaklach „Teatro Panoptikum”, ale cyfr i liczb jeszcze nie było. Tym razem, w ostatni weekend paździer­nikowy roku 2014, było ich mnóstwo. Ile? Nie wiem, nie mam duszy księgowego. Sa­mych Piosenek było 22, a w nich każdy niemal tytuł miał w sobie […]

Do Czytelników NG słów kilka…

To wydanie było właściwie już ukończone, brakowało mi jeszcze tylko witrażu wspom­nień z dwutygodniowego pobytu w północnej Polsce, gdy przyszły materiały z wyda­rzeń bieżących w naszym środowisku polo­nijnym. Przebudowałem więc ponownie wy­da­nie, część artykułów (w tym tekst o Polsce prze­niosłem do wydania następnego – grudnio­wego i teraz już zamykam niniejszy nu­mer. Ta nieregularność i znikoma […]

CZY TO BYŁO WARTO?

Co roku z okazji rocznicy powstania warszawskiego nasuwa się to pytanie, toczą się dyskusje. To pytanie można by postawić i przy innych okazjach np.: Racławice, Monte Cassino, Wal Pomorski itd. – lista jest długa. Cóż mogą na ten temat powstania powiedzieć ludzie mający obecnie 20, 30 lat i wię­cej? Na pewno, gdy dzisiaj rozpatrują ten […]

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski