Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Inauguracja wystawy jubileuszowej prof. Jana Januarego Janczaka

31 sierpnia w galerii sztuki Galerie Bachlechner w Bergdietikon k. Zurychu odbył się wernisaż jubileuszowej wystawy prof. Jana Januarego Janczaka pt. „W drodze”, przy­gotowanej w związku ze zbliżającymi się 75 urodzinami artysty. W trakcie wernisażu profesor Janczak otrzymał Nagrodę Hann­sa i Béatrice Bachlechner „w uznaniu jego specjalnych zasług dla sztuki”. Uroczystość została uświetniona występem muzycz­nym […]

Potrzeba męstwa

Do słów, które w sposób dziwny wyparowuje ze współczesnego języka polskiego, bez wątpienia, należy wyraz męstwo. Spontanicznie kojarzymy go z bohaterami utworów literackich czy filmowych, ale rzadziej wiążemy je z czymś realnym, wtopionym w codzienne życie. Tak, jakby w rzeczywistości nie istniało, stanowiąc jedynie wyblakły ozdobnik języka. Istnienie wielorakich postacie zła (strach, niewola, choroba, niedostatek, […]

Do Czytelników NG słów kilka…

[…] zawsze oczekuję nadzwyczajności, spo­dziewam się nie wiedzieć czego; zaledwie kogoś poznam i znajdę go sympatycznym, już przypisuję mu wszystko, co najlepsze, ba – żądam tego, i jestem rozczarowany i zas­mucony, gdy się to nie zgadza z rzeczywis­tością. Hermann Hesse – Kuracjusz […] to, czego przy całej naszej woli i wysiłku nie możemy osiągnąć, czasami […]

150 letnia historia 2 zegarków firmy Patek- Philippe

Szanowny Panie Redaktorze Jestem już osobą mocno starszą (93 lata) i dlatego przeglądając wyjątkowo zachowa­ne pamiątki rodzinne, zdecydowałam się przekazać Panu Redaktorowi tą zaskakującą wed­ług mnie historię dwóch zegarków rodzinnych, polsko-szwajcarskiej firmy Patek- Philip­pe. Podaję ją do Pana osobistej wiadomości i ewentualnie do wykorzystania wedle Pana uznania jak również do poprawek stylistycznych i kompozycyjnych. Za […]

Polska wersja demokracji

Semidemokratycznym systemem politycznym, nazywanym też mieszanym systemem prezydialno-parlamentarnym, określa się z reguły sposób rządzenia państwem, który zawiera zarówno elementy parlamentaryzmu jak i systemu prezydialnego. Określenie semidemokracji wprowadził do politologii Marice Duverger w 1970 roku dla określenia systemu politycznego we Francji w czasie rządów V Republiki. Z czasem termin ten zaczęto używać dla określenia jakichkolwiek rządów […]

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski