Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

NA SZLAKACH NIEPODLEGLOSCI I ODRODZENIA RZECZYPOSPOLITEJ

(Odczyt wygłoszony na spotkaniu Trzeciomajowym w Genewie 5 maja 2019 r.) Odrodzenie niepodległej Rzeczypospolitej po upadku wszystkich trzech monarchii rozbiorczych po­konanych w I-wszej wojnie światowej, było nade wszystko znamiennym wyrazem przeszło stuletnich dążeń wolnościowych Narodu polskiego. Podejmowane one były niestrudzenie w latach niewoli we formie zbrojnych akcji bojowych, w patriotycznych apelach, w przemówieniach i pismach, […]

Wystawa na Monte Cassino, maj 2019

18 maja 2019 r. na polskim cmentarzu wojskowym, na który przybyło tysiące osób, odbyła się wiel­ka uroczystość upamiętniająca 75 rocznicę bitwy pod Monte Cassino. W ramach tej uroczystości Am­­basada RP w Rzymie zorganizowała w opactwie montecassyńskim pod patronatem Prezesa RM p. Mateusza Morawieckiego, wystawę pod tytułem „Armia Andersa – Szlak Nadziei”. Honorową przewodniczącą projektu była […]

Z żałobnej karty Ś.P. ANNA LARDELLI (1936 – 2019)

ANIA LARDELLI odeszła….. Urodziła się w Warszawie trzy lata przed wybu­chem wojny w rodzinie szwajcarsko-polskich pro­ducentów wytworów cukierniczych. Rodem byli ze szwajcarskiej gminy Poschiavo w kanto­nie Graubünden. Dziadek Ani, twórca war­szawskiego cukiernictwa przybył do Polski i osiadł w Warsza­wie w połowie XIX w. Mała Ania wychowana była w polskim duchu, przekazywanym jej przez jej babcię […]

Z żałobnej karty Ś.P. Henia Fudali

Żegnaj nasza droga Przyjaciółko! W Święta Bożego Narodzenia 2018 roku odeszła od nas na zawsze nasza droga, kochana i wierna Przyja­ciółka Henia Fudali. Generacji emigrantów z lat siedemdziesiątych wiąże się Jej Osoba z ogromnym i wytrwałym zaangażowa­­niem we wszystkie możliwe aktywności wokół Towarzy­stwa „Dom Polski w Zurychu”. Była jego aktywnym człon­kiem poświęcającym swój wolny czas […]

CZARNA MADONNA“NA JASNEJ GÓRZE W CZĘSTOCHOWIE

(W 635-tą Rocznicę sprowadzenia Cudownego Obrazu Matki Bożej)  „Jest to miejsce duchowej przemiany i odnowy życia Polaków” Jan Paweł II (Jasna Góra, 1997 r.) Od 635 lat króluje „Czarna Madonna” z Dzieciątkiem Jezus na częstochowskim wzgórzu „Jasnej Góry”. Jej czarne oblicze nie jest rzadkością w ikonografii maryjnej. Również i w niektórych innych, słynących od daw­na […]

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski