Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Znalezione w Archiwum Muzeum Polskiego w Raperswilu

Minął rok 2018. Rok wspaniałych rocznic związanych z rocznicą odzyskania przez nasz kraj niepodległości, rok wspomnień i czczenia zasłużonych dla niej Polaków. Byt to również rok zmagań nas, Polaków, o tożsamość i własne racje. Ten problem niestety nie minął… Jesteśmy nadal konfrontowani z negatywną prasą na temat naszego kraju oraz zachodzących w nim zmian. Polacy […]

Biuletyn „W kraju i na obczyźnie”, 1942 – 1943

Biuletyn „W kraju i na obczyźnie” znalazł się w zasobach Muzeum wraz ze spuścizną Haliny Zielińskiej oraz Mamerta Miż-Miszyna. Losy Haliny Zielińskiej i Mamerta Miż-Miszyna są nieodłącznie związane z wojenną historią Polski, emigracją polską na Zachodzie – a przede wszystkim z losami żołnierzy 2. Dywizji Strzelców Pieszych internowanych w Szwajcarii. Byli czynni również po wojnie, […]

KONFERENCJA KOŚCIUSZKOWSKA W MUZEUM POLSKIM W RAPPERSWILU

Polskie Muzeum, istniejące od przeszło 100 lat na zamku w Rapperswilu, zawsze tętniło i tętni pulsem pamięci o polskich wydarzeniach  dziejowych  i  o Polakach zasłużonych Ojczyźnie. Kolejnym tego świadectwem była konferencja odbyta niedawno, 3-go lutego, w Sali „Polskiej” Muzeum. Było to w kontekście czasowo-tematycznym z waleczną postacią bohaterskiego Naczelnika Narodu, Tadeusza Kościuszki. Wedle zapowiedzi ogłoszonej […]

225 LAT TEMU ….

Mija w tym roku 225 lat od chwili, gdy Naczelnik Tadeusz Kościuszko, na Rynku Głów­nym w Krakowie, w otoczeniu oddziałów wojska polskiego, towarzyszy broni, władz miejskich i całej rzeszy mieszkańców składał 24 marca 1794 uroczysta przysięgę na wierność Narodowi w podjętej walce o niepodległość Ojczyzny przeciwko ościennym monarchiom okupującym ziemie Rzeczypospolitej Obojga Narodów (polskiego i […]

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski