Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Do Czytelników NG słów kilka…

Wybory Prezydenta RP mamy za sobą. Kto wygrał i jaki był podział głosów w Polsce – wiemy. Interesującym wydaję się– jak głoso­wała w II turze emigracja polska, jak oddali swoje głosy Polacy zagranicą, uwzględniając przede wszystkim nas żyjących w Szwajcarii. Z danych umieszczonych na stronie interne­towej PKW wynika, że za granicą do głoso­wania uprawnionych było […]

O Telewizji Polskiej, która publiczną być winna…

O manipulacjach tzw. 4-tej władzy tj. mediów pisze na stronach następnych Monika Gąsiorowska, ja chciałbym ograniczyć się do naszej Telewizji noszącej w swojej nazwie dumne – PUBLICZNA. Programy publicystyczne w TVN i TVN24 przestałem już dawno oglądać, co zaowocowało mniejszym zużyciem nerwów i spokojem. Tym mediom prywatnym, rządzącym się swoimi prawami, wydaje się, że mogą […]

Manipulacje

Analiza przekazów medialnych w czasie drugiej tury kampanii prezydenckiej w RP przynosi bardzo smutne refleksje. Manipulacje i kłamstwa jakie serwowano bez prze­rwy telewidzom, czytelnikom i słuchaczom w tzw. mediach głównego nurtu przekracza­ły wszelkie granice przyzwoitości oraz odpowiedzialności i świadczą o fatalnym stanie zarówno polskiego dziennikarstwa jak i wolności słowa w Polsce. Pozwolę sobie po­dać kilka […]

Frank szwajcarski

15 stycznia 2015 r. Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) podjął decyzję o zaprzestaniu obrony, ustalonego w 2011 roku, minimalnego kursu wy­miany EUR/CHF na poziomie 1,20. Dla wielu obserwatorów międzynarodowej sceny finansowej była to decyzja zaskakująca. Wielka niewiadoma W rzeczywistości uniezależnienie kursu franka od waluty europejskiej nie było jednak w Szwajcarii posunięciem zaskakującym, mimo że rynki finansowe […]

MARSZ KATYŃSKI

KU PAMIĘCI 15-stu TYSIĘCY POLSKICH JEŃCÓW WOJENNYCH zamordowanych w lesie Katynia przez sowiecką NKWD wiosną 1940 r. (W 75-tą rocznicę tej zbrodni: 1940 – 2015) MARSZ KATYŃSKI Stanęli milczącym szeregiem, Krzyk jeden, strzały padły, Krew się zmieszała ze śniegiem, Noc spadła całunem czarnym. I znów szeregi stanęły Polskich żołnierzy bez zmazy, I znowu krwią spłynęły, […]

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski