Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Wystawa w Rapperswilu

Kossakowie. Nie ma w Polsce równie utalentowanego i popularnego artystycznego rodu. Malarze w kilku pokoleniach, pisarki, poetki. Wśród nich jaśnieje twórczość protoplasty rodu, zaprzyjaźnionego z Horacym Vernet  Juliusza Kossaka (1824 Nowy Wiśnicz-1899 Kraków) i jego syna Wojciecha Kossaka (1854 Paryż – 1942 Kraków) , protegowanego przez cesarza Niemiec Wilhelma II.  Malarstwo obu Kossaków to głębokie […]

Z żałobnej karty

Ś.P. Maria Ehrmann – Stankiewicz 1.09.1919 – 6.04.2018 Maria Stankiewicz z domu Ehrmann, nazywa­na w ro­dzinie Mimi lub Marie-M.  urodziła się w Colmar, we Francji dnia 1 września 1919 r. Dzieciństwo spędzi­ła na Wileńszczyźnie. Ma­turę zda­ła w Wilnie w gimnazjum im. Adama Czartory­skiego w 1938 ro­ku. W 1940 roku po­ślubiła Stefa­na Stankiewi­cza studenta Szkoły Głównej […]

Z żałobnej karty

Ś.P. Benedykt Drewnowski (8.9.1939-3.3.2018) Benedykt Drewnowski był synem wybitnego filo­zofa katolic­kiego Jana Franciszka Drewnowskie­go (1896 -1978) i Zofii Zdanowskiej (1901-1975). Miał dwóch starszych braci bliź­niaków Jacka i Andrzeja (*16.3. 1938). Matka ukończyła ger­ma­nistkę i filo­zofię. Oj­ciec studiował filozofię na Uniwersyte­cie Warszaw­skim w latach 1921-1927 u Leśniewskie­go, Łu­kasie­wicza i Kotarbińskiego, którą ukończył doktoratem na tematy logiki. […]

Z żałobnej karty

Ś.P. Hanna Drewnowska-Pressler (4.9.1937 – 31.3.2018) O Mamie Moja Mama codziennie modliła się za Polskę, Szwaj­carię i za gminę Rüttenen, w której mieszka­ła – pełna wdzięczności. Hanna Drewnowska-Pressler ogromnie dużo robi­ła dla Polski. Dzięki Mamie mówię, czytam, piszę po polsku. Uczyła mnie w domu, po szkole szwajcarskiej, do której chodziłem od przedszkola. W Polsce, przed […]

Kościuszko w Szwajcarii – KSIĄŻKA

W maju 2016 r. wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie opublikowało niecodzienne dzieło p.t. „Kościuszko w Szwajcarii 1815-1817“(1). Książka ukazuje się z okazji dwusetnej rocznicy śmierci Na­czelnika w szwajcarskiej Solurze 15 października 1817 r. Pisana przejrzyście przedstawia w ciekawy i dla każdego zrozumiały sposób prawie, że doty­chczas nieznane ostatnie dwa lata życia Kościusz­ki w pięknym kraju […]

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski