Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Spotkanie Pani Agaty Kornhauser-Dudy z przedstawicielami Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Bernie z siedzibą w Zurychu

W drugim dniu wizyty Pary Pre­zydenckiej w Konfederacji Szwajcarskiej Agata Korn­hauser-Duda spotkała się z przedstawicielami Szkoły Polskiej w Zurychu. Nauczanie polonijne odgrywa ogromną rolę w zachowaniu tożsamości narodowej wśród Polaków mieszkających za gra­nicą. Dzieci emigrantów, poznając rodzimy język, kulturę i tradycję budują kompetencje językowe i społeczne oraz po­czucie świadomości narodowej. Sobotnie szkoły polonijne stanowią najliczniejszą […]

Pamięć i wdzięczność

W roku 1918, po ponad stuletniej niewoli na mapę Europy powraca niepod­ległe państwo polskie. Tworzono je od po­dstaw wyrywając za­borcom każ­dy skra­wek ziemi. W setną rocznicę odzyskania niepod­ległości wspomina­my z wdzię­cznością Piłsudskiego, Paderewskiego, Dmowskiego, Kor­fan­tego, Witosa, Daszyńskiego. Pamiętamy również o bez­imiennych bohate­rach od pracy organicznej i tych co „na stos rzucili swój życia los”. Znamiennym […]

Als vor 75 Jahren ein polnischer Stab nach Meilen kam

Andreas Hess Vor 75 Jahren, während des 2. Weltkrieges wurde in Meilen der Stab der internierten 2. polnischen Schützendivision (2. Dywizjia Strzelców Pieszych; 2.DSP) einquartiert. Mit einer Ausstellung und einem offiziellen Anlass “75 Jahre Offizierslager Meilen“ wurde vom 19.-21. Oktober 2018 in Meilen an das Ereignis erinnert. Dramatische Tage spielten sich im Juni 1940 an […]

Z żałobnej karty Ś.P. Mieczysław Przewrocki 4.11.1921 – 16.7.2018

Mieczyslaw, auch Mietek oder sogar Marcel ge­nannt, kam am 4.November 1921 in Przemysl, im Südosten Polens, zur Welt. Er war das Nesthäk­chen, das jüngste von sieben Kindern. Seine Mutter führte ein kleines Lebensmittelge­schäft in der Stadt. Sie sah er jeweils vor allem am Abend, wenn sie ihm ein paar Schlecksachen mitbrachte. Der Vater war ein […]

“NIKT NIE ZAPOMNI JEGO ZASŁUG…”

powiedział Pan Ambasador Jakub Kumoch w swym przemówieniu wygłoszonym z okazji odsłaniania w lutym tego roku w Bernie tablicy upamiętniającej m.in. Konstantego Rokickiego, polskiego konsula z lat 1939-1945. Świadectwem zachowania o nim pamięci było odtworzenie, osiem miesięcy później, na cmentarzu w Lucernie, nowego nagrobku z płytą kamienną w miejscu dawnego pochowku zwłok tego zasłużonego polskiego […]

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski