Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Z żałobnej karty Ś.P. Jan Zbigniew Bem 12.05.1917 – 16.08.2018

Jan Zbigniew Bem, urodzony 12 maja 1917 r. w Krakowie. Żołnierz września 1939 r. Interno­wany na Węgrzech z Krakowskim Pułkiem Artylerii Lek­kiej, przez Jugosławię ucieka do Francji gdzie walczy w 2 Dywizji Strzelców Pie­szych. Raniony, wraz innymi żołnierzami prze­kroczywszy granicę Szwajcarii zostaje interno­wany. W czasie internowania studiuje, kończąc naukę jako Dyplomowany Architekt ETH. W czasie […]

Liczyć na siebie

W rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej prezydent Gdańska nie życzył sobie udziału wojska w uroczystościach na Westerplatte. Zapachniało skandalem. Media i politycy znaleźli kolejny temat do obróbki. Przy okazji całej sprawy nasunęło się pytanie – jaki jest sens obchodzenia rocznic? A więc po co i dlaczego należy przypominać i pamiętać? We wrześniu 1939 r. armie […]

POLSKIE KONSTYTUCJE DLA DEMOKRACJI

wykład inauguracyjny wygłoszony w Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie 12.10.2018 r. na otwarcie roku akademickiego  Jego Magnificencjo, wysoki Senacie, szanowni Państwo! To dla mnie wielki zaszczyt, wygłosić wykład inauguracyjny na rozpoczęcie roku akademickiego na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie w niezwykle ważnym roku – 2018, czyli w roku, w którym obchodzimy setną rocznicę […]

Społeczeństwo obywatelskie w Polsce – fakt czy wizja?

Proces współdecydowania jest rezultatem praktykowania i utrwalania instytucji oraz wartości społeczeństwa demokratycznego, opartego na poczuciu obywatelskości. Obywatelskość po­strzegana jest z kolei jako aktywne uczestnictwo w rozwoju społecznym i politycznym państwa – zakorzeniona w procesie rozwoju państwowości i kształtowana na drodze praktyk na przestrzeni historii. Wizja społeczeństwa obywatelskiego to wizja społeczeństwa, które chce jak największy obszar […]

Z POLSKICH SZLAKÓW POŚWIĘCEŃ “ZA WOLNOŚĆ NASZĄ I WASZĄ”

Już Polska piastowska stanowiła przy­słowio­we “przedmurze chrześcijańs­twa” broniąc orężnie swego istnienie i Europę przeciwko inwazjom wrogich hord Tatarów (m.in. bit­wa pod Legnicą w 1241 r.). W późniejszych wie­kach ro­snące zagrożenie ze strony im­perium osmańskiego (Turcja) i Tatarów angażuje ów­czesną Rzeczpospolitą do dal­szych walk w obronie chrześcijańskiej Europy. Najbardziej znamiennym tego świadectwem jest słynna “odsiecz Wied­nia” […]

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski