Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

MARYJNY KULT TADEUSZA KOŚCIUSZKI

(Referat na Konferencję “Tyś nasza Hetmanka”, Częstochowa, 5-8. XII. 2018 r.) Urodzony w katolickiej, drobno-szlacheckiej rodzinie, był polski Bohater z Litwy głęboko przywiązany do ojczystej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, której od blisko wieku orędowała nieustannie Najświętsza Maryja Panna – Królowa Korony Polskiej. W kolegium O.O. Pijarów w Lubieszowie, a później w Szkole Rycerskiej w Warszawie umacniał […]

Konferencja w Muzeum Polskim w Rapperswilu

W bieżącym roku Muzeum Polskie w Rapperswilu obchodzi uroczyście dwie rocznice: 150 lecie ustawienia Kolumny Barskiej i stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę W dniach 20-22 czerwca została pod patronatem Prezydenta Andrzeja Dudy zorganizowana międzynarodowa konferencja naukowa „Magna Res Libertas – Ku Niepodległej”. Uroczyste otwarcie konferencji poprzedziła polowa Msza św. celebrowana pod Kolumną Barską przy zachodzącym […]

40 Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie – Paryż 2018

Od 28 sierpnia do 1 września 2018 roku w siedzibie Polskiego Towarzystwa Historycz­no-Literackiego i Biblioteki Polskiej w Paryżu, obradowała 40 Jubileuszowa Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie. Tematem przewodnim konferencji była 100. Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczestnicy konferencji przysłuchiwali się prelekcjom objętym wspólnym tematem : „W drodze do Niepodległości. Ślady działań […]

Historia Towarzystwa Polskiego „ZGODA“ w Zurychu

Na burzliwym froncie politycznym Europy XIX wieku brakowało formalnie państwa polskiego, nie brakowało jednak programów wyzwoleńczych, zmierzających do stworzenia tego państwa. Nieudane próby wprowadzania w życie tych programów leżaly u podstaw powstańczych zrywów niepodległościowych. W latach poprzedzających wybuch I.Wojny Światowej istniały zasadniczo dwa podstawowe, acz diametralnie różne, programy polityczne, w kontrastowy sposób definiujące drogi prowadzące […]

Na siedemdziesięciolecie Klubu Polskiego w Bernie

Przemówienie z okazji jubileuszu Klubu Polskiego w Bernie w czerwcu 2018 roku Szanowni Państwo, poproszony przez p. Ewę Szydłowską o powiedzenie paru słów o historii obchodzącego siedemdziesięciolecie istnienia Klubu Polskiego w Bernie stanąłem przed trudnym zadaniem. Materiały, jakie otrzymałem od organizatorów okazały się bardzo skąpe: siedmiozdaniowa notatka o początkach Klubu oraz recenzja z „NZZ” o […]

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski