Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Rapperswil, polska osada w stanie Washington

W trzecim numerze wydawanego we Lwowie dwutygodnika „Przegląd Wszechpolski” (z 1.02.1895 r.) ukazała się anonimowo obszerna wiadomość, opatrzona nagłówkiem: „Rapperswyl w Stanie Waszyngton nad Oceanem Spokojnym dnia 5 stycznia 1895”. „Przegląd Wszechpolski”, firmowany przez Polskie Towarzystwo Handlowo-Geogra­ficzne, był kontynuacją wydawanego od roku 1892 „Przeglądu Emigracyjnego” i zajmował się różnymi aspektami polskiego wychodźstwa u schyłku dziewiętnastego […]

Między obrazami Powiedz przecie

Położona niemal u zbiegu trzech gra­nic, Szwajcarii, Niemiec i Francji Fon­dation Beyeler ma w swych zbiorach, oddany w długoletni depozyt, jeden z najważniejszych obrazów Balthusa, a mianowicie Passage du Commerce-Saint-André (1952-54). Jako pen­dant do tego pasażu sprowadzono z nowojorskiego Museum of Modern Art dwadzieścia lat wcześniejszą Ulicę (La Rue, 1933), inną osobliwą historię, rozgrywającą się […]

POMNIK POLONII

Po całej kuli ziemskiej rozsypali się bracia nasi, Polacy. Spotkać ich można w Moskwie i Berlinie, w Irkucku i Nowym Jorku, nad Renem i Amurem, nie mówiąc o takich okolicach, jak: Wołyń, Podole, Ukraina i Litwa. Wszyscy oni tę posiadają wspólność wobec naszego serca i pamięci, że – prawie ich nie znamy, bardzo niewiele o […]

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski