Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Rok terezjański (1515-2015) nie tylko w Hiszpanii

Tak, święta Teresa urodziła się równo 500 lat temu w kastylijskim mieście Ávila. Na­zywa się przecież po hiszpańsku Santa Teresa de Ávila. Jej rodzinne miasto jest pięk­ne i znane wielu turystom, udającym się z Madrytu na zachód. Mniej znane jest miej­sce jej ziemskiego zgonu. Akurat tu jestem. Dla niej, aby jej się symbolicznie pokłonić, przyjechałem […]

Do Czytelników NG słów kilka…

Od sierpnia 2015 r. służbę dyplomatyczną RP w Konfederacji Szwajcarskiej i Księstwie Liechtenstein podjął p. Jaromir Sokołowski. Nowemu Ambasadorowi życzę sukcesów w chlubnej pracy zawodowej jak również po­myślności w życiu prywatnym. Zbliża się koniec AD 2015. Pragnę podzię­kować wszystkim Czytelnikom NG za Wasze wsparcie. Opłacany przez Was abona­ment pozwala na wydawanie pisma Polonii szwaj­carskiej – […]

XXXVII Stała Konferencja Muzeów, Bibliotek i Archiwów na Zachodzie i towarzyszące jej wydarzenia kulturalne w Muzeum Polskim w Rapperswilu.

Po raz 37 przedstawiciele polskich emigracyjnych instytucji kulturalnych spotkali się na sesji Stałej Konferencji Muzeów, Bibliotek i Archiwów na Zachodzie organizowanej w tym roku przez Muzeum Polskie w Rapperswilu. Powołanie Stałej Konferencji w roku 1978 miało na celu ułatwienie kontaktów między instytucjami emigracyjnymi. Oprócz prezentacji referatów miały konferencje dodatkowy wymiar – tworzenie coraz to lepszej […]

65 lat Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii

W dniach 27-29 maja 1950 r. na Uniwersytecie we Fryburgu odbył się I Kongres Polonii Szwajcarskiej zorganizowany przez O. Innocentego Bocheńskiego – dominikanina, byłego kapelana wojskowego i profe­sora filozofii we Fryburgu. Jednym z najważniejszych postulatów tego Kongresu było powołanie Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii. Ten czytelny sygnał ro­daków do władz kościelnych nie pozostał bez odpo­wiedzi. […]

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski