Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Do Czytelników NG słów kilka…

Oddaję do waszych rąk 300-tny numer naszego czasopisma. Minął 44-ty rok od chwili, gdy nieza­pomniany Tadeusz Wojnarski olbrzymim nakładem swojej wiary, woli i pracy stworzył to swoiste „ka­lendarium” polonii szwajcarskiej. Wszystkie egzem­plarze są w najważniejszych bibliotekach – Jagiel­lonce, Głównej, Ossolineum, a także w Londynie i Paryżu. Od 20 lat kontynu­uję jego dzie­ło. Poświęciłem mu tysiące […]

Bóg się rodzi, moc truchleje!

Drogie Rodaczki i Rodacy na gościnnej, szwajcarskiej ziemi! Rok był niezwykły, a wydarzeniami w naszym polsko-szwajcarskim świecie można by obdarzyć całą dekadę. Przede wszystkim wszyscy razem licznie świętowaliśmy 200-lecie śmierci Tadeusza Kościuszki, zaszczy­cił nas Marszałek Senatu RP, a wspaniała Polonia z Solury, Zuchwilu, Vezii i przybyła ze wszystkich in­nych części Szwajcarii, stanęła na wysokości zadania. […]

Ulubione świętowanie

Jeszcze przed Wszystkimi Świętymi wystawy sklepów zostają szybko zmienione. Od­krywając to wpadamy w zakłopotanie. Zaczynamy się spieszyć i martwić. Sceneria rozpala emocje. W witrynach pojawiają się bombki, choinki, ozdóbki, kłujące w oczy krasnoludki z wydętymi brzuchami i ciężkimi workami pełnymi prezentów… Festiwal świecidełek, kuszenie zmysłów. W centrach handlowych wije się gładko wąż istot rozumnych. Delikatny […]

FRYBURSKIE POLONICA

Również i w tym roku upamiętniona zosta­ła polska obecność we Fryburgu. W sobotę, 18 listopada, na murze okalającym bu­dynek „Fo­yer Saint-Louis” została umieszczona tablica pamiątkowa z okazji 75-ej rocznicy przybycia tu polskich żołnierzy-studentów. Ufundowało ją Miasto Fryburg wraz z Fundacją Archivum Helveto-Polo­nicum Na tablicy tej czytamy na­stępujący napis: „Fryburg ze swoim uniwersytetem był zawsze miejscem […]

Polonia Restituta

Polska Kolumna Wolności na Zamku w Rapperswilu (1868) – La Colonne polonaise de la Liberté au Château de Rapperswil (1868) Flaga polska – Drapeau polonais Orzeł Biały wykonany przez polskich żołnierzy internowanych w Szwajcarii (1940-1945) L’Aigle Blanc par les soldats polonais internés en Suisse (1940-1945)   Z polskich szlaków ku wolności.  La voie polonaise vers […]

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski