Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Do Czytelników NG słów kilka…

33 lata Chrystusowe mija od wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Powoli bohatero­wie tamtych wydarzeń odchodzą na drugą stronę Styksu. Tę lekcję historii zdali celują­co. Teraz już inne, następne pokolenia po­winny zadbać, by nigdy już narodowi pols­kiemu nie przyszło podobnego egzaminu po­nownie zdawać. By ta lekcja historii na wieki pozostała nauką… Cicho, wręcz bezszelestnie wyrzucono w […]

Ta moja Polska…

Przez lata jeżdżąc do Polski, zawsze podążało się do rodziców, domu rodzinnego, nig­dy nie było czasu i wystarczająco długiego urlopu, aby wyruszyć tam gdzie jeszcze się nie było. Tym razem z małżonką postanowiliśmy, że 2 tygodnie spędzimy na terenach nam nieznanych – w Polsce północno-zachodniej. Kołobrzeg wita nas chłodnym wieczorem. Meldujemy się w hotelu Sand. […]

Natrętne poprawianie Pana Boga

Pycha i chciwość na jednym drzewie rosną. Człowiek od zarania dziejów dążył do opanowania przyrody. W tym procesie nieliczna część przedstawicieli gatunku homo sapiens tak się jednak zapędziła i rozochociła, że zacząła podporządkowywać sobie inne osoby lub społeczeństwa, traktując je jako przedmioty lub niewolników. Uzurpacja bycia kimś lepszym lub wypełniającym prometejską misję dziejową towarzy­szy ciągle […]

Szwajcarski sektor bankowy w XXI wieku

Sektor bankowy w Szwajcarii stanowi podstawę rozwoju gospodarki tego kraju. W ostatnich dekadach sektor bankowy rozwijał się z intensywnością utrzymaną na po­ziomie 2,4 % wpływając tym samym pozytywnie na rozwój innych sektorów oraz za­pewniając wiele miejsc pracy. Według danych federalnego departamentu ds. statystyki w całym sektorze finansowym zatrudnionych jest ok. 260 tys. osób, z czego […]

Matematyczna antologia piosenki

Zespół Teatro Panoptikum, foto: Piotr Lisowski Bardzo różne kryteria uwzględniała Teresa Krukowska w swych spektaklach „Teatro Panoptikum”, ale cyfr i liczb jeszcze nie było. Tym razem, w ostatni weekend paździer­nikowy roku 2014, było ich mnóstwo. Ile? Nie wiem, nie mam duszy księgowego. Sa­mych Piosenek było 22, a w nich każdy niemal tytuł miał w sobie […]

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski