Pełna lista poległych i pochowanych

żołnierzy polskich

pod

Monte Cassino

 

 

 

                

 

 

Lista bez polskich znaków