Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

1 listopada 2016 r. na Rosenbergu w Winterthur

Choć to drugi dzień listopada jest Świętem Zmarłych inaczej Zaduszkami, to jednak praktycznie wszyscy, to święto obchodzą dnia poprzedniego – w Dzień Wszystkich Świętych. To wyjątkowy dzień w historii i kulturze mojego narodu. Wyjątkowo celebrowany i przeżywany. Nierozerwalna nić łącząca czas, który minął z teraźniejszością, to także hołd i uszanowanie dla tych, których kochaliśmy i […]

SZWAJCARSKIMI ŚLADAMI TADEUSZA KOŚCIUSZKI

W dniach 14-18 października 2016 r. odbyła się zbiorowa wycieczka przedstawicieli polskich środowisk kościuszkowskich do Szwajcarii w 199-tą rocznicę zgonu Nieśmiertelnego Tadeusza Kościuszki oraz z okazji 270-tej rocznicy Jego urodzin, a także 80-tej rocznicy utworzenia Muzeum Tadeusza Kościuszki w Solurze. Inicjatorem i głównym organizatorem tej „patriotycznej pielgrzymki” był mgr inż. Eugeniusz Skoczeń – Prezes Racławickiego […]

Konferencja Kościuszkowska na Uniwersytecie Gdańskim

Zacznijmy od przypomnienie, że Konferencja ge­neralna UNESCO na 38. Sesji w lis­topadzie 2015 r. wpisała na listę obchodzonych pod patronatem UNESCO rocznic w roku 2017 – 200. lecie zgonu nieśmiertelnego Kościuszki. Również Sejm Rzeczy­pospolitej Polskiej w dn. 22 czerwca a Se­nat dn. 4 listopada b.r., uchwalił rok 2017 Rokiem Kościuszki w Polsce. Spiritus mo­vens powyższych […]

Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego Uniwersytetu K. Wielkiego w Bydgoszczy

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba Podnoszą z ziemi przez uszanowanie Do darów Nieba… Tęskno mi, Panie… [Cyprian Kamil Norwid] Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego to historia pożegnań, podróży w nieznane, wyobcowaniu, wielkich nadziejach … To opowieść o tęsknocie za odległą Ojczyzną i o miłości do kraju lat dziecinnych… Fundamentem muzealnej kolekcji jest dar Wandy […]

Groteska

Myśląc i mówiąc o sztuce lub literaturze nie można pominąć ciekawego zjawiska este­tycznego jakim jest „groteska”. Stanowi szczególną odmianę komizmu połączoną z obrazem zdeformowanego świata. Odnosimy wrażenie jakby był odbity w krzywym zwierciadle wykonanym przez początkującego czeladnika nadużywającego mocnych trunków i do końca nie zorientowanego w tajnikach tworzenia luster. Groteska jest mieszanką pierwiastków sprzecznych. Łączy […]

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski