Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

O-wady i zalety fraszek Lisowskiego

Piotr Lisowski wydał kolejny tomik fraszek, „Jakie wady mają owady?”. Tym razem wziął pod swoją entomologiczną lupę owady. On jest nie tylko entomologiem, lecz rów­nież etymologiem, czyli zarówno interesują go fachowo owady jak i historyczne pocho­dzenie słów, którymi się zajmuje. Siła autora polega na bawieniu się słowami a jednocześnie pouczaniu czytelnika. Ten ma się dokształcić. […]

Młodzi do nieba alias KLUB 28

Nie wszystkie trójkąty są niemoralne. Na przykład w trójkącie „muzyka-poezja-proza” można estradowo wiele pozytywnego przeżyć w teatrze „Panoptikum” u Teresy Krukowskiej w Winterthur w „Peterhans-Keller” w samym centrum miasta. Spiritus movens kulturowych przeżyć dla Polonii oraz zaprzyjaźnionych Szwajcarów, szuka Teresa motywów do swych programów, czyli kolejnych premier. I znajduje wciąż nowe kryteria, nowe lądy, nowe […]

Do Czytelników NG słów kilka…

Krótka wizyta pań­stwowa Prezydenta RP p. Andrzeja Dudy z małżonką w Szwajcarii. Do­stojni Goście znaleźli także czas na spotka­nia z Polonią w Rapperswilu, w Ber­nie i w Vevey, gdzie złożono kwiaty u stóp pomnika Henryka Sienkiewicza. Na spotkaniu w Am­basadzie, Pa­ra Prezydencka otrzymała czte­ry tomy zawierające 128 wydań Gońca obo­zowego – gazety Polskich żołnierzy interno­wanych […]

Kartka świąteczna – okładka Naszej Gazetki (Ze zbioru Emila Masteja)

Powstała w obozie dla internowanych w Uhercach w okresie trwania stanu wojennego. Autor projektu i matrycy nieznany. Wykonana została najprawdopodobniej na początku grudnia 1982 r., w pawilonie I, gdzie przebywali internowani. Przypuszczalnie nale­ży do jednych z ostatnich dzieł stworzonych w ramach twórczości internowanych. Wy­konywano wcześniej tam koperty, kartki, znaczki, stemple, plakaty, medale, a nawet kilkustronicowe […]

Wizyta Prezydenta RP Andrzeja Dudy i małżonki Agaty Kornhauser – Dudy w Muzeum Polskim w Rapperswilu

Wieczorem w dniu 13 listopada nasze Muzeum miało zaszczyt gościć Prezydenta RP Andrzeja Dudę wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą. Prezydentowi towarzyszyli przedstawiciele Kancelarii, m.in. Krzysztof Szczerski i Małgorzata Sadurska. Wizyta miała miejsce w przededniu rozpoczęcia oficjalnej wizyty Prezydenta w Szwajcarii i miała charakter roboczy. W spotkaniu oprócz pracowników Muzeum wzięli udział prezydenci miasta Jona-Rap­perswil i […]

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski