Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Manipulacje

Analiza przekazów medialnych w czasie drugiej tury kampanii prezydenckiej w RP przynosi bardzo smutne refleksje. Manipulacje i kłamstwa jakie serwowano bez prze­rwy telewidzom, czytelnikom i słuchaczom w tzw. mediach głównego nurtu przekracza­ły wszelkie granice przyzwoitości oraz odpowiedzialności i świadczą o fatalnym stanie zarówno polskiego dziennikarstwa jak i wolności słowa w Polsce. Pozwolę sobie po­dać kilka […]

Frank szwajcarski

15 stycznia 2015 r. Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) podjął decyzję o zaprzestaniu obrony, ustalonego w 2011 roku, minimalnego kursu wy­miany EUR/CHF na poziomie 1,20. Dla wielu obserwatorów międzynarodowej sceny finansowej była to decyzja zaskakująca. Wielka niewiadoma W rzeczywistości uniezależnienie kursu franka od waluty europejskiej nie było jednak w Szwajcarii posunięciem zaskakującym, mimo że rynki finansowe […]

MARSZ KATYŃSKI

KU PAMIĘCI 15-stu TYSIĘCY POLSKICH JEŃCÓW WOJENNYCH zamordowanych w lesie Katynia przez sowiecką NKWD wiosną 1940 r. (W 75-tą rocznicę tej zbrodni: 1940 – 2015) MARSZ KATYŃSKI Stanęli milczącym szeregiem, Krzyk jeden, strzały padły, Krew się zmieszała ze śniegiem, Noc spadła całunem czarnym. I znów szeregi stanęły Polskich żołnierzy bez zmazy, I znowu krwią spłynęły, […]

Absurd ciągle żywy

W życiu codziennym posłu­gujemy się wyrażeniami: to­talny absurd, oczywisty ab­surd, doprowadzić do absur­du, mówić absurdy, absur­dalny pomysł itp. Słowo ab­surd, odmieniane na wiele sposobów, należy do jed­nych z ciekawszych i robią­cych karierę w wielu języ­kach. Pochodzi od łacińskie­go – absurdus – i oznacza: rażący uszy, niemelodyjny, niedorzeczny, nierozumny, wewnętrznie sprze­czny, nie na miejscu, niezdarny. Pole […]

Do Czytelników NG słów kilka…

Kiedy 15 stycznia br. Prezydent Szwajcars­kiego Banku Centralnego Thomas Jordan ogłosił, że SNB rezygnuje z utrzymywania paryte­tu dotyczącego kursu franka i zrzuca chomą­to euro na poziomie 1,2 franka wpro­wadza­jąc za to negatywne stopy procentowe -0,75%, czyli ujemne oprocentowanie depo­zytów, światowa finansjera przeżyła trzęsie­nie ziemi – wirtualne oczywiście. Jakim oto prawem Szwajcarzy zamiast jak dotąd do­drukowywać […]

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski