Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Wieści z III-go Europejskiego Forum Mediów Polonijnych (Warszawa – Pułtusk, 21-23 października 2016 r.)

Pod patronatem honorowym Marszałka Senatu Rzeczpospolitej Polskiej odbył się w Warszawie i Pułtusku po raz trzeci coroczny zjazd przedstawicieli mediów polonijnych z krajów Europy. W obradach, rozpoczętych w Warszawie w sali Senatu R.P. i kontynuowanych na zamku w Pułtusku, wzięło udział 52 delegatów reprezentujących różne organy prasowe i informacyjno-medialne, oraz radio i telewizje. Obok polskich […]

Najkrótsze fraszki świata

Karol Dusza Roztocki Najkrótsze fraszki świata   RADYKAŁ Każdego ma za drania kto jest innego zdania   FINAŁ Wlazł na piedestał i włazić przestał   PARTYJNE ŚNIEGOBRANIE Co zimy śnieg w Polsce jest skrzętnie zbierany Bo lepi się z niego na posłów bałwany!   Z ZASADAMI Tylko słabych biją silnych omijają i przy tej zasadzie […]

Do Czytelników NG słów kilka…

W wieku 89 lat zmarł kardynał Franciszek Macharski były metropolita krakowski – ksią­żę Kościoła, wspaniały Człowiek i Sługa Bo­ży. Kraków miał zawsze szczęście do wiel­kich Kapła­nów. Franciszek Macharski był i pozostanie jednym z tych największych. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie z udzia­łem Papieża Franciszka to olbrzymi sukces organizacyjny Polski. Nie byłoby tego sukce­su, gdyby nie […]

Chrzest Polski. 966 – 2016

Historykom pozostawmy spory doty­czące ustalenia dokładnej daty, oko­liczności i miejsca przyjęcia chrztu przez księcia Mieszka I. Wysuwane przypu­szczenia i hipotezy nie zmie­niają faktu najważniejszego: chrzest wprowadził Polskę w przestrzeń kultury krajów Eu­ropy Zachodniej, dając jej „no­we życie i światło”. I ze zbitki plemion pogańskich rozpoczę­to budowę organizacji, której na imię państwo. Stało się ono podmiotem […]

30-lecie Klubu Miłośników Żywego Słowa Basi Młynarskiej

Kiedy 6 grudnia 1986 roku w Pałacyku w dzielnicy Gellert w Bazylei odbyło się inaugu­racyjne spotkanie Klubu Miłośników Żywego Słowa założonego przez Barbarę Młynar­ską-Ahrens, którego pierwszym gościem był Gustaw Holoubek, Polską rządziła ostat­nia ekipa odchodzącego ustroju. Dawno już minęła euforia „półtorarocznego karnawa­łu Solidarności” skutecznie, jak się wydawało, stłumiona przez stan wojenny i represje wobec działaczy […]

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski