Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

PREZYDENT RP WSRÓD POLONII W BERNIE (14 listopad 2016 r.)

Było to nad wyraz doniosłe wydarzenie dla Polonii szwajcarskiej. Tegoroczne, tradycyjne Święto Niepodległości Ojczyzny upamiętniła wizyta w Bernie nowo wybranego przez Naród Prezydenta Rzeczypospolitej, p. Andrzeja Dudy. Miało to miejsce w wykwintnej sali Ambasady Rzeczypospolitej, przy Elfenstrasse. Pan Prezydent przybył tu wraz ze swą Małżonką p. Agatą Kornhauser-Dudą. Licznie zebrani Polacy przyjęli Parę Prezydencką gorącymi […]

O ważeniu słów wypowiadanych….

Wiek Aberracji… stulecie zniewolonych Czy my pozostajemy normalni, a jedynie świat szaleje… a może to nasze podporządkowanie mediom, trendom, modom kreowanym przez – dla nas nieoznaczonych szamanów wizerunków iluzji – powoduje, że stajemy się jednym zbiorowiskiem światowego domu o nazwie „obłąkanie” ? A może ta schizofrenia nie tyle w nas jednostkach co w nas jako […]

1 listopada 2016 r. na Rosenbergu w Winterthur

Choć to drugi dzień listopada jest Świętem Zmarłych inaczej Zaduszkami, to jednak praktycznie wszyscy, to święto obchodzą dnia poprzedniego – w Dzień Wszystkich Świętych. To wyjątkowy dzień w historii i kulturze mojego narodu. Wyjątkowo celebrowany i przeżywany. Nierozerwalna nić łącząca czas, który minął z teraźniejszością, to także hołd i uszanowanie dla tych, których kochaliśmy i […]

SZWAJCARSKIMI ŚLADAMI TADEUSZA KOŚCIUSZKI

W dniach 14-18 października 2016 r. odbyła się zbiorowa wycieczka przedstawicieli polskich środowisk kościuszkowskich do Szwajcarii w 199-tą rocznicę zgonu Nieśmiertelnego Tadeusza Kościuszki oraz z okazji 270-tej rocznicy Jego urodzin, a także 80-tej rocznicy utworzenia Muzeum Tadeusza Kościuszki w Solurze. Inicjatorem i głównym organizatorem tej „patriotycznej pielgrzymki” był mgr inż. Eugeniusz Skoczeń – Prezes Racławickiego […]

Konferencja Kościuszkowska na Uniwersytecie Gdańskim

Zacznijmy od przypomnienie, że Konferencja ge­neralna UNESCO na 38. Sesji w lis­topadzie 2015 r. wpisała na listę obchodzonych pod patronatem UNESCO rocznic w roku 2017 – 200. lecie zgonu nieśmiertelnego Kościuszki. Również Sejm Rzeczy­pospolitej Polskiej w dn. 22 czerwca a Se­nat dn. 4 listopada b.r., uchwalił rok 2017 Rokiem Kościuszki w Polsce. Spiritus mo­vens powyższych […]

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski