Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Oglądacze

W roku 2010 Polacy spędzali niecałe 4 godziny przed magicznym meb­lem, potem czas ten ulegał systema­tycznemu zwiększeniu i w roku 2015 wynosił 4 godziny i 23 minuty (we­dług danych firmy Nielsen Audience Measurement). A więc przesiadywa­nie lub „le­żenie bykiem” przed wy­chudłą skrzynką zajmuje sporo cza­su każdego dnia. Robimy to dobro­wolnie, siłą nawyku. Polak wraca po […]

Faworyci losu

 Izabela Barańska Nigdy nie byłam faworytem losu. I chyba teraz, już nim nie zostanę? Poznałam w życiu kilka fajnych osób. Może tak w gwiazdach było zapisane? Rozpamiętywać jakieś tam porażki, dziś nie ma sensu, i niewiele znaczy. Jadło się kawior, piło wódkę z flaszki. Były radości i chwile rozpaczy. Zaznałam szczęścia i nagłej tęsknoty. Lecz […]

KOŚCIUSZKOWSKIE SPOTKANIE WE FRYBURGU

Co prawda nigdy Polski Naczelnik we Fry­burgu nie bywał, jednak z okazji obchodzonego na skalę międzynarodową „Roku Tadeusza Kościuszki”, upamiętniono tu je­go chwalebną postać. Zresztą, w tym śred­niowiecznym grodzie, z XIX-wiecznym uni­wersytetem, o silnych korzeniach tradycji wiary rzymsko-katolickiej, polska obecność jest od dawien dawna dobrze widocz­na i przychylnie widziana przez miejscowych. We wnętrzu wyniosłej katedry […]

TADEUSZ KOŚCIUSZKO W PRASIE SZWAJCARSKIEJ 1815-1817

Referat na Konferencję Naukową. Politechnika krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Kraków 23 – 24 marzec 2017 r. Walki i ruchy niepodległościowe w zniewolonej Polsce nadały szczególny bieg historii stosunków polsko-szwajcarskich. Przez swą dogodną sytuację geopolityczną stała się Federacja Szwajcarska tradycyjną ziemią azylu dla polskich patriotów walczących o wolność Ojczyzny. Położona „w sercu” zachodniej Europy, niezależ­na politycznie, […]

WKŁAD SŁYNNYCH POLAKÓW DO KULTURY, NAUKI I TECHNOLOGII W SZWAJCARII

U w a g i    w s t ę p n e: Ten suwerenny, neutralny Kraj o demokratycznym ustroju państwa federalnego, położony w “sercu” Zachodniej Europy, przyciągał od dawna rzesze polskich emigrantów. W latach niewoli Ojczyzny, przybywali tu zwłaszcza uchodźcy polityczni. Wielu też przy­jeżdżało tu na studia, lub dla podjęcia pracy. Związani życia losem ze […]

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski