Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

O PATRIOTYZMIE TADEUSZA KOŚCIUSZKI: CZYNY I SŁOWA

(referat na Konferencję Kościuszkowską w Warszawie, 10 maja 2017 r.) I. U schyłku Rzeczypospolitej Obojga Narodów XVIII w., kiedy to warstwy rządzące obojętniały na sprawy narodowe pod presją intryg i ingerencji monarchii ościennych, Tadeusz Kościuszko stał się, poprzez swe czyny i wystąpienia, prawdziwym rzecznikiem sprawy niepodległości Narodu polskiego. Zachował wiernie tą postawę do końca życia. […]

Z żałobnej karty Ś.P. Jerzy Jan Miodoński 1936 – 2018

Ś.P. Jerzy Jan Miodoński 1936 – 2018 W niedzielę 25 lutego 2018 roku zmarł w Zurychu w wieku 82 lat doktor Jerzy Jan Miodoński. Urodził się 15 października 1936 roku w Białej Krakow­skiej (obecnie – Bielsko-Biała) w rodzinie o długich tra­dycjach krzewienia Polskości i Patriotyzmu. Ojciec – Józef, absolwent Politechniki Lwowskiej, był przed woj­ną cenionym […]

MOJE MADONNY

W moim życiu było ich siedem, a każda z nich odegrała jakąś rolę. Pierwszą była Matka Boska Częstochowska. W dzień mojego Chrztu w kościele Najświętszej Ma­rii Panny na Nowym Mieście w Warszawie ojciec chrzestny założył mi na szyję zloty łańcuszek ze złotym medalikiem. Na medaliku był wizerunek Matki Boskiej Królowej korony Polskiej. Stal się on […]

Farbwelten – Kolorowa rzeczywistość Eli Sarny

…ciepłe pozdrowienia dla Eli która bytom i zjawiskom powszednim nadaje nowe znaczenia i walory… (Eda Ostrowska) Ostatnia, trwająca od 12 stycznia do 15 marca 2018 ro­ku, wystawa w galerii Roos w podzuryskim Regensdorfie, to zarazem pier­wsza w życiu wystawa obrazów Eli Sarny Sporis, która stawała się artystką malarką przez ostatni rok. Jest to więc twórczość […]

Szwajcarski sukces

Na temat sukcesu polityczno-ekonomicznego neutralnej Szwajcarii krąży mnóstwo mitów. Tak naprawdę jest to rezultat wielu czynników, które idealnie się ze sobą zgrały na przestrzeni stosunkowo krótkiej historii tego kraju. Szwajcaria jest narodem opartym na woli politycznej jej społeczeństwa. W przeciwnym razie nie mogłoby powstać to państwo, złożone z różnych mniejszości etnicznych, ję­zykowych i religijnych. Od […]

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski