Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

CHOPIN W GENEWIE

Chociaż sam Chopin tu nigdy nie bywał, ale od przeszło 20 lat, każdej jesieni, z okazji corocznego Festiwalu Chopina, Genewa żyje muzyką naszego genialnego piewcy polskości. Z ducha polskości czerpał on swe twórcze natchnienie, wyrażając w swych utworach szczere uczucia więzi z Ojczyzną i Narodem. W jego utworach brzmi nuta pamięci zwycięstw i klęsk, radosnej […]

Tadeusz Wojnarski 1922 – 1999

Przemyślenia Tadeusza Wonarskiego jun. na temat wystawy swego ojca Na początku 2018 roku rozpocząłem archiwalne działania nad dziedzictwem artystycznym mojego śp. Ojca. Po pierwszym przeglądzie zdałem sobie sprawę, że prace powstałe w czasie wojny mogą mieć pewien potencjał w Polsce. Sowiecki więzień, ze­słaniec syberyjski, żołnierz II Korpusu Polskiego, który wraz z generałem Andersem przeszedł szlak […]

Tadeusz Wojnarski. Z nieludzkiej ziemi do Włoch – żołnierz i artysta

W dniu 23.08.2019 roku w sali wystaw czasowych Muzeum Regionalnego w Jaśle od­było się otwarcie wystawy pt. „Tadeusz Wojnarski. Z nieludzkiej ziemi do Włoch – żołnierz i artysta”. Na wystawie zaprezentowana została kolekcja prac przedstawiająca wojenne przeżycia Tadeusza Wojnarskiego i jego towarzyszy. Sylwetkę autora wystawionych prac przybliżył syn artysty Ta­deusz Wojnarski, dzięki czemu zgromadzana na […]

II Światowe Forum Mediów Polonijnych

Kraków, 26-29 września 2019 roku KOMUNIKAT W dniach 26-29 września br. w Krakowie, w siedzibie Domu Polonii Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, odbyło się II Światowe Forum Mediów Polonijnych, pod patronatem honorowym Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego, Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego oraz pod patronatem medialnym TVP Polonia i Polonijnej Agencji Informacyjnej, […]

TWÓRCY WIZERUNKU POLONII

TWÓRCY WIZERUNKU POLONII czyli Emigracja Wielka, Większa i Największa   Dziś emigracja ma już zupełnie inne podłoże, a dzięki nowym technologiom i licznym połączeniom lotniczym dystans wydaje się mniejszy, a tęsknota łatwiejsza do zniesienia. Więź z macierzystym krajem pozostaje jednak równie silna. (Stanisław Kowalski, wydawca) Jak wiadomo, nie ma takich miejsc na świecie, do których […]

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski