Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Z Warszawy do „Serca Polski” w Rapperswilu

(z okazji 145-ej rocznicy otwarcia Muzeum Polskiego: 1870 – 2015) Zwano je nieraz „Sercem Polski”, bo istotnie polskością tętniło i na­dal tętni Muzeum Polskie w Raperswilu, na wyniosłym Zamku rapperswilskiej gminy. Jest ono polskim, nie tylko z nazwy i tematyki zbiorów, ale również przez polską narodowość fundatora, członków za­rządu i pracowników. Przed blisko półtora wieku. […]

Do Czytelników NG słów kilka…

33 lata Chrystusowe mija od wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Powoli bohatero­wie tamtych wydarzeń odchodzą na drugą stronę Styksu. Tę lekcję historii zdali celują­co. Teraz już inne, następne pokolenia po­winny zadbać, by nigdy już narodowi pols­kiemu nie przyszło podobnego egzaminu po­nownie zdawać. By ta lekcja historii na wieki pozostała nauką… Cicho, wręcz bezszelestnie wyrzucono w […]

Ta moja Polska…

Przez lata jeżdżąc do Polski, zawsze podążało się do rodziców, domu rodzinnego, nig­dy nie było czasu i wystarczająco długiego urlopu, aby wyruszyć tam gdzie jeszcze się nie było. Tym razem z małżonką postanowiliśmy, że 2 tygodnie spędzimy na terenach nam nieznanych – w Polsce północno-zachodniej. Kołobrzeg wita nas chłodnym wieczorem. Meldujemy się w hotelu Sand. […]

Natrętne poprawianie Pana Boga

Pycha i chciwość na jednym drzewie rosną. Człowiek od zarania dziejów dążył do opanowania przyrody. W tym procesie nieliczna część przedstawicieli gatunku homo sapiens tak się jednak zapędziła i rozochociła, że zacząła podporządkowywać sobie inne osoby lub społeczeństwa, traktując je jako przedmioty lub niewolników. Uzurpacja bycia kimś lepszym lub wypełniającym prometejską misję dziejową towarzy­szy ciągle […]

Szwajcarski sektor bankowy w XXI wieku

Sektor bankowy w Szwajcarii stanowi podstawę rozwoju gospodarki tego kraju. W ostatnich dekadach sektor bankowy rozwijał się z intensywnością utrzymaną na po­ziomie 2,4 % wpływając tym samym pozytywnie na rozwój innych sektorów oraz za­pewniając wiele miejsc pracy. Według danych federalnego departamentu ds. statystyki w całym sektorze finansowym zatrudnionych jest ok. 260 tys. osób, z czego […]

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski