Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

150 letnia historia 2 zegarków firmy Patek- Philippe

Szanowny Panie Redaktorze Jestem już osobą mocno starszą (93 lata) i dlatego przeglądając wyjątkowo zachowa­ne pamiątki rodzinne, zdecydowałam się przekazać Panu Redaktorowi tą zaskakującą wed­ług mnie historię dwóch zegarków rodzinnych, polsko-szwajcarskiej firmy Patek- Philip­pe. Podaję ją do Pana osobistej wiadomości i ewentualnie do wykorzystania wedle Pana uznania jak również do poprawek stylistycznych i kompozycyjnych. Za […]

Polska wersja demokracji

Semidemokratycznym systemem politycznym, nazywanym też mieszanym systemem prezydialno-parlamentarnym, określa się z reguły sposób rządzenia państwem, który zawiera zarówno elementy parlamentaryzmu jak i systemu prezydialnego. Określenie semidemokracji wprowadził do politologii Marice Duverger w 1970 roku dla określenia systemu politycznego we Francji w czasie rządów V Republiki. Z czasem termin ten zaczęto używać dla określenia jakichkolwiek rządów […]

Ilość i jakość

W ujęciu Marksa jednym z podstawowych praw rządzących materią jest prawo prze­miany (prze­chodzenia) ilości w jakość. Po­gląd ten miał wie­lu wyznawców, ale – o czym warto pamiętać – jego znawcy stano­wili wyjątek. To było normą nie tylko w kra­jach za żelazną kurtyną. Nieza­leżnie myślą­cy, odpowiadali z przekąsem i uśmie­chem na us­tach, że nie mogą sobie […]

Do Czytelników NG słów kilka…

2 kwietnia minęła 8 rocznica śmierci naszego Jana Pawła II Wielkiego. A w międzyczasie – po abdykacji papieża Benedykta XVI, mamy nowego Pasterza na stolicy Piotrowej – Franciszka I pochodzącego z Argentyny. Ten pontyfikat wydaje się iść w kierunku Kościoła posługi i miłosierdzia, Kościoła pokory i skromności, Kościoła ludu… Prezydent RP Bronisław Komorowski przekazał Krzyż […]

Profesjonalne poszukiwanie wroga

Efekty działalności sprawujących władzę są widoczne w wielu dziedzinach. Na przy­kład, część z uprzednio zaplanowanych autostrad w ogóle nie powstała, a niektóre za­raz po uroczystym oddaniu poddano remontom. Bezrobocie wzrosło w grudniu ubiegłego roku do 13,3%, czyli ponad 2 miliony osób było bez pracy. Statystkę ratuje kolejna fala emigracji, przeważnie ludzi młodych. W 2011 roku zieloną […]

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski