Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Gdy pokory do końca zabrakło…

Wiek Aberracji… stulecie zniewolonych Czy my pozostajemy normalni, a jedynie świat szaleje… a może to nasze podporządkowanie mediom, trendom, modom kreowanym przez – dla nas nieoznaczonych szamanów wizerunków iluzji – powoduje, że stajemy się jednym zbiorowiskiem światowego domu o nazwie „obłąkanie” ? Gen. Wojciech Jaruzelski…nie będę powtarzał jego „zasług” dla Polski – czyni to Pre­zes […]

Oświadczenie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej

Rzeczpospolita Polska budowana jest na fundamencie takich wartości jak niepodleg­łość, wolność, prawda i godność człowieka. W okresie powojennego zniewolenia w ich obronie stawały dziesiątki tysięcy Polaków, z których bardzo wielu zapłaciło wysoką cenę – utraty życia, zdrowia lub wolności. Wśród tych, którzy od samego początku dyktatury komunistycznej walczyli z tymi war­tościami, znajdował się Wojciech Jaruzelski. […]

Szambo Pod pluskwami

Wybudowano je  wbrew zdro­wemu rozsądkowi. W rzeczy sa­mej powstała typowa prowizor­ka, która najbardziej fascynowa­ła i podniecała wybujałe ego sa­mych twórców. Podziwiali nade wszystko jej przydatność i pro­stotę. Łapczywie czerpiąc obfite korzyści zatracili poczucie róż­nicy między światem realnym, a wytworami wyobraźni. Zachwyt ze stworzonego dzieła i własnej mądrości potęgował umiłowanie siebie oraz wzmoc­nienie aro­gancji. Wraz z […]

Wspomnienia „Hanki”…

Zbliża się 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – wielkiego, młodzieńczego zrywu wymierzo­nego przeciw okupantowi w piątym roku trwania na ziemiach polskich okupacji nazistowskich Niemiec. Dla Polaków, dla warszawiaków to data szczególna. To refleksje, wspomnienia i spotkania z sędziwymi już świadkami historii. Na ten temat porozmawiałam z zamieszkałą w Szwajcarii nad Jeziorem Lugano Anną Zymon – […]

Do Czytelników NG słów kilka…

Kiedy w piątek 8 kwietnia 2005 r., w Rzymie, sześć dni po śmierci Jana Pawła II, ponad 4 miliony ludzi żegnało naszego Wielkiego pa­pieża i kiedy zaczęto skandować „Santo Su­bito” (Święty natychmiast), nie miałem wąt­pliwości, że doczekam kanonizacji 11–tego papieża w historii kościoła katolickiego. Po wyniesieniu na ołtarze papieży – Viktora III (Pontyfikat 1086-1087), Urbana […]

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski