Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Zbigniewa Romaszewskiego związki z Podkarpaciem

Współpracę z Zofią i Zbigniewem Romaszewskimi działacze podziemnej „Solidarności”ówczesnego Podkarpacia nawiązali w początkach lat osiemdziesiątych. Dużą rolę odegrała tutaj Danuta Jadczak, pochodząca z Jasła bliska współpracownica państwa Romaszewskich, działająca wspólnie z nimi w Zespole Radia „Solidarność”, razem z nimi i kilku innymi osobami oskarżona i skazana w procesie przed Sądem Warszawskiego Okręgu Wojskowego w 1983 […]

Gdy opuszczają nas Niezastąpieni – Zbigniew Romaszewski – Godność – Odwaga – Pokora

„Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem” – pisał Adam Mickiewicz w „Żeglarzu”. Żadne słowa bardziej nie pasują do drogi życia Zbigniewa Romaszewskiego. Cenił sobie niezależność i szanował ją u innych. Nie pragnę powtarzać życiorysu jednego z naj­bardziej niezłomnych opozycjonistów PRL-u, bo znajduje się na setkach stron w internecie. Rów­nież i NG (263/2009) przedstawiła dro­gę tej heroicznej […]

Do Czytelników NG słów kilka…

40 lat Naszej Gazetki!!! . Niewiele pism po­lonijnych na świecie może poszczycić się tak długim rodowodem. I chyba Tadeusz Wojnarski – twórca NG – wydając w listopadzie 1973 r. tzw. „ Numer 0” nie podejrzewał, że ten w zamyśle biuletyn Towarzystwa „Dom Polski w Zurychu” stanie się pismem całej Polonii szwajcarskiej i nie tylko, bowiem […]

Kraków… Tomek…Poezja…

To był smutny czas. Po koszmarze stanu wojennego, czas beznadziei, nijakości, ucieczki w siebie. Spotkałem go parokrotnie na Mistrzejowicach u znajomych. To były długie nocne rozmowy… o poezji…o pisaniu, o sensie w tym otaczającym nas bez­sensie. Któregoś wieczoru dał mi 4 kartki maszynopisu z czterema swoimi wierszami. Na stronie ostatniej dopisał kilka słów. Czytałem te […]

Inauguracja wystawy jubileuszowej prof. Jana Januarego Janczaka

31 sierpnia w galerii sztuki Galerie Bachlechner w Bergdietikon k. Zurychu odbył się wernisaż jubileuszowej wystawy prof. Jana Januarego Janczaka pt. „W drodze”, przy­gotowanej w związku ze zbliżającymi się 75 urodzinami artysty. W trakcie wernisażu profesor Janczak otrzymał Nagrodę Hann­sa i Béatrice Bachlechner „w uznaniu jego specjalnych zasług dla sztuki”. Uroczystość została uświetniona występem muzycz­nym […]

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski