Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

KONFERENCJA KOŚCIUSZKOWSKA W MUZEUM POLSKIM W RAPPERSWILU

Polskie Muzeum, istniejące od przeszło 100 lat na zamku w Rapperswilu, zawsze tętniło i tętni pulsem pamięci o polskich wydarzeniach  dziejowych  i  o Polakach zasłużonych Ojczyźnie. Kolejnym tego świadectwem była konferencja odbyta niedawno, 3-go lutego, w Sali „Polskiej” Muzeum. Było to w kontekście czasowo-tematycznym z waleczną postacią bohaterskiego Naczelnika Narodu, Tadeusza Kościuszki. Wedle zapowiedzi ogłoszonej […]

225 LAT TEMU ….

Mija w tym roku 225 lat od chwili, gdy Naczelnik Tadeusz Kościuszko, na Rynku Głów­nym w Krakowie, w otoczeniu oddziałów wojska polskiego, towarzyszy broni, władz miejskich i całej rzeszy mieszkańców składał 24 marca 1794 uroczysta przysięgę na wierność Narodowi w podjętej walce o niepodległość Ojczyzny przeciwko ościennym monarchiom okupującym ziemie Rzeczypospolitej Obojga Narodów (polskiego i […]

Wojskowy kordelas podarowany przez Tadeusza Kościuszkę solurskiej rodzinie Oberlin

11 lat temu, podczas dzielnicowego spotkania w Breitenbach zetknęłam się z historią wojskowego kordelasa, który należał w przeszłości, według przekazów rodziny Oberiln i Gresly, do Tadeusza Kościuszki. W trakcie rozmowy,  Pan dr Gresly, gdy dowiedział się, że jestem Polką zapytał – czy wiem, kim był Tadeusz Kościuszko. Pytanie to zaskoczyło mnie, ponieważ dla każdego Polaka […]

Oddolna demokracja w Polsce – pytania i odpowiedzi

Jedni uważają ją za utopię, bez szans wprowadzenia w Polsce. Tylko nieliczni widzą w niej realną szansę dla przyszłości państwa polskiego. Mowa tu o demokracji bezpośredniej, czyli o oddolnym rządzeniu państwem, a więc o systemie politycznym, w którym nie tzw. władza, ale obywatele/suweren mają decydujący głos w sprawach ważnych dla Polski. Nie chodzi tu bynajmniej […]

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski