Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Potrzeba symetrii

Do niedawna stosunki polsko izraelskie określano jako bardzo dobre. Takie zapewnie­nia padały z obydwóch stron. Podczas wizyty premier B. Szydło w Izraelu w 2016 r. szef rządu z Tel Awiwu mówił, że nasze kraje: „łączy kwitnąca przyjaźń i głębokie duchowe relacje”. Faktycznie od blisko 30 lat strona polska, niezależnie od opcji politycznej, prowadzi politykę proizraelską. […]

“ŁAŃCUCH DOBRYCH SERC…”

Tymi słowami określił p. Stanisław Karczewski, Marszalek Senatu R.P. w swym prze­mówieniu wygłoszonym w Bernie 12 lutego, akcje podejmowane przez Polaków dla ratowania życia ich żydowskich rodaków w okupowanej przez Hitlerowców Ojczyźnie. Wystąpił on z okazji uroczystego od­słonięcia tablicy ufundowanej przez Ambasadę R.P. na fasadzie budyn­ku przy ulicy Thunstrasse 21, dla uczczenia pamięci dwóch polskich […]

List Prezydenta RP p. Andrzeja Dudy na uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej Juliusza Kühla i Konstantego Rokickiego

Organizatorzy i Uczestnicy uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej Juliusza Kühla i Konstantego Rokickiego w Bernie w Szwajcarii Ekscelencje, Dostojni Goście, Panie i Panowie! Serdecznie pozdrawiam wszystkich Państwa, przybyłych na uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej Juliusza Kühla i Konstantego Rokickiego. Bardzo się cieszę, że w stolicy Szwajcarii uczczone zostają zasługi dwóch dyplomatów Rzeczypospolitej, którzy w latach II wojny […]

W POSZANOWANIU KULTURY NARODOWEJ

Szczere przywiązanie do dziedzictwa kultury narodu jest wyrazem głębi uczuć do ojczystego kraju.  W tym tkwi siła każdej społeczności narodowej. Toteż społeczeństwo, które odchodzi od swej kultury rodzimej, staje się niczym próżna, bezimienna waza. Aby moc trwać własnym jestestwem musi być ono ożywiane własnym duchem, zawartym w skarbnicy swej identyczności nordowej uczuć, myśli i czynów. […]

Rekonstrukcja

„Buch – jak gorąco!” – pomyślałem słowami znanego wiersza, kiedy premier B. Szydło mówiła o planowanej rekonstrukcji rządu (koniec października 2017 r.). Jak się potem okazało cały proces przebiegał w dwóch etapach. W pierwszym na stanowisko premie­ra powołano M. Morawieckiego (11 grudnia r. 2017 r.), a w drugim (9 stycznia 2018 r.) miało miejsce radykalne […]

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski