Tadeusz M. Kilarski

 

        .....................

 

W krysztale łzy, która nie spłynęła

Chroniona dachem zmęczonej powieki

W jej czystych barwach, które światu wzięła -

Kształt Twej postaci tak blisko daleki .....

 

 Obraz tej ziemi - deszcz, słońce, zamieć -

Czymże to wszystko ? - Niczym przeraża .....

Tylko praw wątek ..... tak znam na pamięć

Stopnie hierarchii u stóp ołtarza .....

 

Gradacja celów ..... wartość priorytetów -

Mówią dokoła znachorzy sumień -

Ja im nie wierzę ! Nie chcę szkieletu

Widzieć w zwierciadle, jak widzę w tłumie !

 

Targany słowem ludzkiej łaskawości

Targany radą tego co się  w i n n o

Idę z łzą w oku - niewolnik wolności !

Idę i pójdę zawsze ścieżką inną !

 

W krysztale łzy, której spłynąć nie dam

Bo w niej mojego życia kreowanie -

Twa postać Diano ! Obraz nie na sprzedaż

Cokolwiek będzie, cokolwiek się stanie !!!

 

 

                                    Kraków, 1981 r.

Ilustracja A. Węgrzynowicz