....................

 

 

Daleko jesteś - zbyt daleko

By Cię zawołać, by usłyszeć .....

By móc otoczyć Cię opieką

I dać Ci spokój ..... dać Ci ciszę .....

 

Daleko jesteś - zbyt w oddali

By w przestrzeń rzucić dziś wyzwanie -

Nie Bogu - ludziom co skazali

Nasze dni szczęścia na skonanie .....

 

Daleko jesteś - tylko ciałem !

To tak jak noc, która pół-ciemną -

Bo przecież księżyc ..... ja dostałem

Twej duszy postać ..... która ze mną !!! .....

 

 

Jasło, 19/20.03.1984 r.