Tadeusz M. Kilarski

         ..................

 

Ślepych uliczek smutne zakamarki -

Któż zna je lepiej ? Któż mocniej je przeżył ?

Dramat i farsa ..... i trzy Losu Parki

Atropos szczególnie - bo zdolna uderzyć .....

 

Ślepych uliczek zakamarki smutne -

Bezradność ..... bo przecież piętno świadomości

Że w swoim absurdzie to życie okrutne .....

I że śmierć jedynie powrotem wolności .....

 

Ślepych uliczek ..... samotny wśród tłumu -

Choć przecież głaskany plec poklepywaniem

A  jednak dla wszystkich prawie bez rozumu.....

Więc... unicestwianie .......

 

                                              Baden, 1988 r.