Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Zespół redakcyjny NG

kilarskiTadeusz M. Kilarski Redaktor Naczelny, prawnik, informatyk.  Urodził się w Jaśle. 24 lutego 1956 r. Tam ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Króla. Stanisława Leszczyńskiego. Studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersy­tetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lu­blinie, a następnie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, broniąc pracę magisters­ką w Katedrze Prawa Międzynarodowego. W czasie studiów – do czasu ogłoszenia stanu wojennego – publikował w krakowskim Magazynie Studenc­kim. Na emigracji w Szwajcarii od kwietnia 1986 roku. W szczęśliwym związku małżeńskim z rodowitą warszawianką – Elżbietą Rożek. Od 1998 redaktor naczelny „Naszej Gazetki – czasopisma polskiego w Szwajcarii. Członek Zarządu Towarzystwa „Dom Polski” w Zurychu; członek Towarzystwa Polskiego w Zurychu oraz członek Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Polskiego w Rapperswilu. W roku 2000 był głównym koordynatorem uroczystości kościuszkowskich w Solurze. W latach 2006-2007 koordynował w Winterthur prace Komitetu Organizacyjnego Odnowy Pomnika grobowego Polskich Żołnierzy Internowanych w czasie II w. światowej w Szwajcarii. W roku 2008 doprowadził do wydania w formie książkowej „Gońca obozowego” – gazety polskich żołnierzy internowanych w Szwajcarii w latach 1940-45. „Jako twórcę wizerunku Polski” – Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” uhonorowała go w roku 2006 Certyfikatem Dobroczynności za współautorstwo Księgi „Złote myśli ludzi wielkiego umysłu, talentu i serca”. „Za rozsławianie imienia Polski” w roku 2006 – od Kapituły działającej przy Kościele Polskokatolickim w Lublinie otrzymał wyróżnienie „Serce dla Serc”. „Za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury”, w dniu 5 czerwca 2007 roku, Prezydent RP p. Lech Kaczyński odznaczył go Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Wręczenie nastąpiło 21 listopada 2008 w Ambasadzie RP w Bernie. W roku 2003 ukazał się zbiór jego wierszy pod tytułem „Między nadzieją a zwątpieniem” Obecnie przygotowuje wydanie tomiku drugiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

janDr. Jan A.Konopka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

mastejEmil Mastej – magister filozofii, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Współzałożyciel NSZZ Solidarność w Jaśle. Internowany w stanie wojennym. Represjonowany. Kontynuował działalność w podziemnych strukturach Związku, między innymi jak redaktor Biuletynu Informacyjnego. Od listopada 1984 r. na emigracji w Szwecji, skąd wspierał materialnie jasielską Solidarność. Studia podyplomowe na Uniwersytecie w Uppsali. Autor Zapisków internowanego. 12 XII 1981 – 19 XI 1982 r. (Jasło 2005 r., Uppsala 2008 r.), Skazani na pamięć w: A.M.. Perlakowie, Internowani w Uhercach II : (16 sierpnia-23 grudnia 1982r.), Wrocław 2010, albumu Twórczość internowanych w obozach Polski południowo-wschodniej.Nowy Łupków, Rzeszów-Załęże, Uherce. 1981-1982 (pozycja niewydana). Stały współpracownik Naszej Gazetki od 2005 r. Wyróżniony tytułem Zasłużony dla NSZZ Solidarność. Od 03 06 1981r. do 15 01 1990 r. rozpracowywany przez Wydz. III KWMO w Krośnie i RUSW w Jaśle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

matyjaMirosław Matyja jest profesorem Polskiego Uniwersytetu na Obczyznie (Polish University Abroad) w Londynie i Universida de Guadalajara w Meksyku. Jest doktorem nauk ekonomicznych na uniwersytecie we Frybourgu w Szwajcarii, nauk filozoficznych na Polish University Abroad w Londynie i nauk społecznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.Autor 12 ksiazek i ponad 120 artykulow naukowych i popularno-naukowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Wieslaw-300x200Wiesław Piechocki Ur. 6.11.1947 w Pyskowicach (Górny Śląsk).

Studia romanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim (1965-1970). Doktorat o prasie politycznej we Francji w XIX. wieku. 1981 – emigracja via Norwegia do Austrii. Mieszka w Feldkirch (Vorarlberg). 1982-2012 – naucza po niemiecku łaciny, francuskiego i rosyjskiego w „Liechtensteinisches Landesgymnasium”, potem rok pracy zawodowej w Buchs (Sankt Gallen) w Bildungszentrum. Od 2006 dziennikarz ochotnik w gazecie „VOLKSBLATT” w Vaduz – 500 artykułów o kulturze, sztuce, historii, muzyce. Publikuje od lat w czasopismach polonijnych (USA, Kanada, Austria i Szwajcaria) m. i. w „Naszej Gazetce”. Autor kilku książek, m. i. „Rozmówki francuskie”, 1979; zbiór reportaży „Okolice”, 2005. Prywatnie: żona Małgorzata warszawianka. Trzy córki, najstarsza profesor University of Harvard w Bostonie (USA), średnia w Wiedniu (pracuje dla firmy szwajcarskiej), najmłodsza w hiszpańskim mieście Salamanca (lektorka niemieckiego na uniwersytecie).


2016-10-27-08_19_24-dsc01189-jpg-przegladarka-fotografii-systemu-windowsJan Zieliński – historyk literatury i krytyk sztuki, wykładowca literatury i kultury polskiej na Uniwersytecie we Fryburgu, profesor literatury powszechnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autor wielu książek (ostatnio: Szkatułki Newerlego), tłumacz, edytor (ostatnio: Notatniki Aleksandra Wata, opracowane wraz z prof. Adamem Dziadkiem, oraz Relikwiarz buchenwaldzki Zygmunta Lubicz-Zaleskiego), organizator wystaw. Jako krytyk współpracuje ostatnio głównie z „Zeszytami Literackimi” i z londyńskim „Pamiętnikiem Literackim”. W internetowym czasopiśmie „Załącznik Kulturoznawczy” ma autorską rubrykę Chronometr. W „Naszej Gazetce” publikuje cykl Między obrazami. Członek jury Nagrody Kościelskich. Mieszka w Bernie.


 

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski