Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Inauguracja wystawy jubileuszowej prof. Jana Januarego Janczaka

About

janczak

31 sierpnia w galerii sztuki Galerie Bachlechner w Bergdietikon k. Zurychu odbył się wernisaż jubileuszowej wystawy prof. Jana Januarego Janczaka pt. „W drodze”, przy­gotowanej w związku ze zbliżającymi się 75 urodzinami artysty.

W trakcie wernisażu profesor Janczak otrzymał Nagrodę Hann­sa i Béatrice Bachlechner „w uznaniu jego specjalnych zasług dla sztuki”. Uroczystość została uświetniona występem muzycz­nym w wykonaniu Aleksandra i Sebastiana Uszyńskich.

Profesor Jan January Janczak (ur. 1.10.1938 r. w Środzie Wielkopol­skiej), absolwent, a następnie profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, od 1980 r. mieszka w Szwajcarii. Od lat związany z Galerią Bachlechner jest artystą wszechstronnym – malarzem, rysownikiem, rzeźbiarzem, twórcą witraży, a także sce­narzystą, reżyserem i autorem koncepcji plastycznej wielu zdobywających międzyna­rodowe nagrody filmów animowanych.

W uznaniu zasług dla promocji polskiej kultury profesor Janczak wyróżniony został przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, którą uroczyście wręczył profesorowi Ambasador Jarosław Sta­rzyk w dn. 10 lipca br. w Bernie.

Wystawa w galerii Galerie Bachlechner zaprezentowała bogactwo twórczości prof. Jana Januarego Janczaka, w tym jego liczne obrazy oraz rzeźby. Wystawa odbywała się pod Patronatem Honorowym Ambasadora Jarosława Starzyka.

Wystawa była otwarta do 5 października 2013 r. Informacje szczegółowe znaleźć można na stronie internetowej Galerie Bachlechner www.kunstgalerie-bachlechner.ch

Urszula Grebieniow

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski