Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

CZY TO BYŁO WARTO?

About

Co roku z okazji rocznicy powstania warszawskiego nasuwa się to pytanie, toczą się dyskusje. To pytanie można by postawić i przy innych okazjach np.: Racławice, Monte Cassino, Wal Pomorski itd. – lista jest długa.

Cóż mogą na ten temat powstania powiedzieć ludzie mający obecnie 20, 30 lat i wię­cej? Na pewno, gdy dzisiaj rozpatrują ten problem, o obliczeniu strat w ludziach, w wartościach materialnych – to wtedy będzie odpowiedz logiczna: „Nie warto”. Nie znali bowiem wtedy tego miasta, nie znali jego atmosfery i dlatego nie mogą tego zrozu­mieć.

Polecam przeczytać wspomnienia 11 kobiet zebranych w książce pod tytułem „Dziew­czyny z powstania”. Opisują one swoje przeżycia, strach i odwagę, niepokój o najbliż­szych, głód i warunki higieniczne, gorycz klęski, obozy, poniewierkę, ale żadna z nich nie powiedziała, że to nie było warte. Mają świadomość spełnienia obowiązku wobec ojczyzny.

Okres okupacji i powstania przeżył w naszej stolicy Anglik i poczuł się Warszawia­kiem. Stworzył piękny utwór muzyczny „Koncert Warszawski”.

W 1979 roku był w Warszawie Papież Jan Paweł II i powiedział: „Nie sposób zrozumieć tego miasta, stoli­cy Polski, która w 1944 roku zdecydowała się na walkę, w której została opuszczona przez sprzymierzone potęgi, na walkę, w której legła pod własnymi gruzami i jeśli się pamięta, że pod tymi samymi gruzami padł Jezus Chrystus na Krakowskim Przedmie­ściu”.

Anna Zymon – Stankiewicz

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski