Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Nowa sala Fundacji AHP

About

„Wielkie słowa w istocie swej są czcze i próżne.

Wielkimi są tylko czyny”

Stefan Żeromski

14.11.14 roku – to wymowna data szczególnego wydarzenia. Tego wieczoru ożył we Fryburgu duch polskości. Po miesiącach żmudnych prac remontowych, przy któ­rych pomagało wielu przyjaciół Fundacji, oddano do użytku nowe, prawie stu pięćdziesięciometrowe pomieszczenie, poświęcone kręgowi paryskiego czasopisma Kultura.

ahp22

Stałymi obiektami w tej sali są przede wszystkim dzieła Jacka Stryjeńskiego, syna ma­larki dwudziestolecia międzywojennego Zofii Stryjeńskiej. Należą do nich:

– projekt makiety konkursowej żelaznej kurtyny dla Teatru Wielkiego w Genewie i dwie części makiety jego sufitu,

– teatr marionetek,

– proj. witraży przeznaczonych dla kościołów św. Teresy i św. Franciszka w Gene­wie.

Eksponaty, wraz z wieloma innymi dokumentami o charakterze m.in. prywatno-­artys­tycznym, zostały podarowane Fundacji przez syna Jacka, Łukasza Stryjeńskiego, który był obecny podczas uroczystości. Był on również zaangażowany w odnawianie sali i w zasadniczy sposób przyczynił się do powstania tego wyjątkowego miejsca.

W wieczór otwarcia nowej sali odbył się również wernisaż wystawy pt. „Kultura paryska. Dom i ludzie”, przedstawiający fotografie z Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu. Obecny jego dyrektor, pan Wojciech Sikora, zaszczycił swoją obecnością tę podwójną inaugurację.

Zdjęcia pokazywane na wystawie stanowią faktograficzne udokumentowanie sie­dziby Kultury w Maison-Laffitte, z jego redaktorem, Jerzym Giedroyciem i jego współpracow­nikami Józefem Czapskim, Zofią i Zygmuntem Hertzami na czele. Było to najważniejsze polskie czasopismo emigracji polskiej po drugiej wojnie światowej, które za główny cel swojej działalności stawiało sobie niepodległość Polski pod względem kulturalnym i politycznym.

Wydarzeniu przewodził pan Francis Corpataux, członek Rady Fundacji i prezes Towarzystwa Przyjaciół Fundacji AHP. Tego wieczoru głos zabrał – oprócz wspomnia­nych już Wojciecha Sikory i Jacka Stryjeńskiego – pan Ambasador Jarosław Starzyk, który zaznaczył, że Fundacja rozwija się szybko i skutecznie, i złożył za to wyrazy uznania jej prezesowi – panu Jackowi Sygnarskiemu. Uroczyste otwarcie zaszczycili swoją obecnością liczni goście, między innymi małżonka Ambasadora Iwona Starzyk, niedawno mianowani Konsul Generalny RP Ryszard Szklany i I Sekretarz Ambasady RP w Bern Maciej Kłos, pani Anna Bernhardt z Instytutu Literackiego w Paryżu oraz osoby związane z Uniwersytetem Fryburskim: prof. Jens Herlth, prof. Edward Świderski i prof. Guido Küng.

Sukcesem tej placówki jest ogromne dobrowolne zaangażowanie wielu osób – przyjaciół Fundacji, aktywnie i chętnie wspierających AHP, a celem – rozprzestrzenia­nie, podtrzymywanie i rozwój kultury polskiej na obczyźnie, nakierowane na zawiązy­wanie coraz to ściślejszych polsko-szwajcarskich więzi.

Całe spotkanie i część oficjalną uroczystości domknęła podana strawa, jak na uczcie u Mickiewicza w „Panu Tadeuszu”:

„Tymczasem goście, potraw czekający w sali,

Z zadziwieniem na wielki serwis poglądali,

Którego równie drogi kruszec jak robota.”

Monika Anna Noga

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski