Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

UROCZYSTOŚĆ W MARIASTEIN

About

mariaste1 mariaste2 mariaste3

Sama idea zrodziła się 30 maja w Sanktuarium Maryjnym w Mariastein. Kilka miesięcy później stała się ona rzeczywistością. Na ścianie korytarza wiodącego do Cudownej Kaplicy zawieszona została Tablica Dziękczynna wykuta w białym marmurze z pozło­conym napisem:

„W PODZLĘCE ZA OPIEKĘ NAD POLSKĄ OJCZYZNĄ / Polacy w Szwajcarii / 1.XI.2015.”

Był to owoc wytrwałych starań i zabiegów Zespołu koordynacyjnego d/s Polskiej Tabli­cy Dziękczynnej w Mariastein, a ściślej mówiąc: p. Krzysztofa Hendela, jego siostry p. Ewy i p. Jana Konopki, korzystających z poparcia współkoordynatora p. Tadeusza Kilarskiego, znanego powszechnie Redaktora naczelnego „Naszej Gazetki”.

W niedzielę 15 listopada odbyło się poświecenie Tablicy Dziękczynnej. Uroczystość rozpoczęła popołudniowa Msza św. w intencji Polski i Szwajcarii. Celebrowana ona była w Cudownej Kaplicy, gdzie u balustrady ołtarza zawieszono z tej okazji narodowe flagi, polską i szwajcarską. Część liturgiczną poprzedziło wystąpienie powitalne p. Iwo Gatlika, przewodniczącego Polskiej Parafii w Bazylei. Uroczysta Mszę św. celebrowali w wypełnionej po brzegi Cudownej Kaplicy Ksiądz prof. dr Krzysztof Wojtkiewicz, rek­tor Polskiej Misji Katolickiej w Marly i Ksiądz Ludwig Ziegerer z Klasztoru OO. Bene­dyktynów w Mariastein. Był obecny J.E. Ambasador R.P. w Bernie Pan Jaromir Soko­łowski. Czytano modlitwy skierowane do Świętej Patronki Sanktuarium z prośbami (po polsku i po niemiecku) o darzenie Swą Łaską Opieki Polską Ojczyznę i Kraj naszego pobytu, Szwajcarię oraz Narody obu Krajów. Śpiewane były polskie pieśni kościelne. Na organach akompaniowała p. Magdalena Lauper.

Przy końcu, zabrzmiała tradycyjna, wzniosła pieśń: „Boże, coś Polskę”. Po czym wszyscy udali się, za przewodem flag niesionych przez p. Hendela (flaga polska) i p. Kilarskiego (flaga szwajcarska), pod Tablicę Dziękczynną. Tu obaj Kapłani dokonali uroczystego jej poświęcenia. Przemawiał Pan Ambasador Sokołowski wyrażając podziękowanie i uznanie dla organizatorów.

Do wyłożonej na stoliku „Złotej Księgi Pamiątkowej” wpisali się, po Panu Ambasado­rze, liczni Rodacy, a także i Szwajcarzy obecni na uroczystości. Wiele tekstów wyraża­ło uczucia pełne wzruszenia, wiary i patriotyzmu. Oto jeden z tych tekstów:

„O, Maryjo, Królowo Polski, –

Obdarzaj Polskę nieustanną Łaską Twej Obrony i Opieki

i udziel Twej Łaski Pomocy wszystkim nam, Polakom,

w zgodnych działaniach ku dobru naszej Ojczyzny, co Twoim

Królestwem była, jest i pozostanie po wszechczasy.

Jan A. Konopka

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski