Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Kartka świąteczna – okładka Naszej Gazetki (Ze zbioru Emila Masteja)

About

Powstała w obozie dla internowanych w Uhercach w okresie trwania stanu wojennego. Autor projektu i matrycy nieznany. Wykonana została najprawdopodobniej na początku grudnia 1982 r., w pawilonie I, gdzie przebywali internowani. Przypuszczalnie nale­ży do jednych z ostatnich dzieł stworzonych w ramach twórczości internowanych. Wy­konywano wcześniej tam koperty, kartki, znaczki, stemple, plakaty, medale, a nawet kilkustronicowe gazetki i broszury (więcej na ten temat patrz np. Nasza Gazetka, nr 5, 2008 r.).

Uherce (aktualnie Uherce Mineralne) to miejscowość położona w Kotlinie Uherczańskiej, w Bieszczadach, około 7 km na południe od Leska. Obecnie należy do powiatu leskiego w województwie podkarpackim.

W marcu 1981 r., w ramach tajnych przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego, Zakład Karny w Uhercach (wówczas województwo krośnieńskie), został przeznaczony na ośrodek odosobnienia dla internowanych mężczyzn.

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r., specjalne grupy złożone z funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa rozpoczęły w całym kraju realizację akcji „Jodła”. Jej celem było zatrzymanie osób przewidzianych do internowania, w oparciu o tajne listy tworzone na szczeblu każdej komendy wojewódzkiej od jesieni 1980 r. Wśród zatrzymanych byli członkowie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność i działacze opozycji, uznani przez władze za „groźne dla bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego”.

13 grudnia 1981 r. w godzinach rannych przywieziono pierwsze osoby pozbawione wolności i osadzono w Zakładzie Karnym w Uhercach. Pochodziły z województwa krośnieńskiego i przemyskiego. Umieszczono je w pawilonie III, położonym najdalej od bramy wjazdowej. Byli to działacze Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność i Niezależnego Samorządnego Związku Rolników Indywidualnych Soli­darność i przedstawiciele opozycji. W pawilonie I i II przebywali skazani.

W marcu i kwietniu 1982 r. przybyły transporty internowanych z Górnego Śląska. Roz­mieszczono je w pawilonie III i w pawilonie I, z którego wcześniej wywieziono skazanych. Po 16 sierpnia do końca funkcjonowania obozu, internowanych przetrzymywano tylko w pawilonie I.

Przez obóz w Uhercach przeszło 641 osób, pozbawionych wolności na mocy decyzji komendantów wojewódzkich Milicji Obywatelskiej z: Częstochowy, Jeleniej Góry, Katowic, Krosna, Krakowa, Olsztyna, Opola, Przemyśla, Rzeszowa, Tarnobrzega, Wałbrzycha, Warszawy i Zielonej Góry.

Obóz funkcjonował w dwóch okresach: od 13 grudnia 1981 r. do 5 sierpnia 1982 r. oraz od 16 sierpnia 1981 r. do 23 grudnia 1982 r. Stan wojenny został zawieszony 31 grudnia 1982 r., a zniesiono go 22 lipca 1983 r.

uherceEmil Mastej

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski