Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

SZWAJCARSKIMI ŚLADAMI TADEUSZA KOŚCIUSZKI

About

kosc0

W dniach 14-18 października 2016 r. odbyła się zbiorowa wycieczka przedstawicieli polskich środowisk kościuszkowskich do Szwajcarii w 199-tą rocznicę zgonu Nieśmiertelnego Tadeusza Kościuszki oraz z okazji 270-tej rocznicy Jego urodzin, a także 80-tej rocznicy utworzenia Muzeum Tadeusza Kościuszki w Solurze. Inicjatorem i głównym organizatorem tej „patriotycznej pielgrzymki” był mgr inż. Eugeniusz Skoczeń – Prezes Racławickiego Towarzystwa Kulturalnego, a polonijnym przewodnikiem w Szwajcarii był dr Jan Konopka.

Obok nich byli, wśród uczestników tej wycieczki m.in.: prof. Mieczysław Rokosz – Pre­zes Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie, dr Leszek Krześniak – Prezes Polskiej Fundacji im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie, kpt. Tomasz Otrębski – Prezes Fundacji im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, mgr Krzysztof Lachowicz z Agencji Ikonografii Ojczystej „Kościuszko” we Wrocławiu oraz delegacje różnych środowisk oświatowych, którym patronuje Tadeusz Kościuszko jak np. : z Racławic, Miechowa, Stalowej Woli, Szczekocin, Długosiodła i Krakowa.

Uczestnicy wycieczki autokarowej zrealizowali zaproponowany program z wielce patriotycznym zaangażowaniem.kosc1

W dniu 15 października od godz. 21 do 22 – dokładnie w 199-tą rocznicę zgonu Naczelnika oddaliśmy mu hołd czuwając przed Jego ostatnim ziemskim locum.

Dzień później udaliśmy się do Zuchwil na cmentarną pozostałość, aby oficjalnie przy hymnach Szwajcarii, USA i Polski i w obecności także –  p. Pawła Gronowa, chargé d’affaires  Ambasady RP w Bernie, p. Timothy Voliva, delegata attaché wojskowego U.S.A. w Bernie i p. Pawła Jaworskiego, konsula R.P. w Bernie, przed zachowanym nagrobnym pomnikiem Tadeusza Kościuszki, uroczyście uczcić pamięć o Nim przez złożenie przywiezionych z Polski wieńców, dokonać wpisów w księdze pamiątkowej, oraz uczestniczyć w celebrowanej mszy świętej za Jego duszę.

Następnie przy występach zespołów młodzieżowych uczestniczyliśmy w sympatycznym spotkaniu z miejscową Polonią, zorganizowanym w domu pa­rafialnym przy zastawionych sto­łach z polskimi potrawami.

W godzinach popołudniowych zwiedzaliśmy Muzeum Tadeusza Kościuszki w Solurze, za­chwyca­jąc się zachowanymi i prezentowanymi cennymi eksponatami. Jednocześnie nastąpiło przekazanie przywiezionych przez delegacje okolicznościowych pamiątek do muzealnych zbiorów.

W dniu 17 października wyjechaliśmy do Rapperswil, zwiedzając po drodze zabytki w Lucernie oraz Sanktuarium Matki Boskiej w Einsiedeln. W Muzeum Polskim w Rapperswilu wysłuchaliśmy prelekcji i obejrzeliśmy wiele różnych eksponatów ze szczególnym zainteresowaniem nielicznych wspominających Insurekcję Kościuszkowską. Również w tym muzeum przekazaliśmy prezenty z Polski do zbiorów muzealnych.

W muzealnych księgach odwiedzin w Solurze i w Rapperswil zostawiliśmy swoje podpisy, dziękując jednocześnie za udostępnienie ekspozycji muzealnych.

Krzysztof Lachowicz

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski