Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Do Czytelników słów kilka…

About

W Teatrze Powszechnym w stolicy spektakl na pod­stawie „Klątwy” Wyspiańskiego. Ra­niący podstawo­we uczucia religijne, profanu­jący postać naszego wielkiego papieża Ja­na Pawła II. Zawsze bulwersu­je, gdy ściekowis­ka powstają za pieniądze podatni­ka, bo poza smrodem nie przynoszą niczego nowe­go. Ja zastanawiam się, gdzie się podziało Po­kole­nie JP2? Znikło? Wymarło nagle jak di­nozaury przed tysiącami lat? A może go w ogóle nie było? Gdzie elity intelektualne tego pokolenia? Zatraciły etykę i odwagę?

O politykach oczadziałej opozycji nie piszę, bo skoro PIS skrytykował, to oni muszą po­chwalić, choćby i diabeł w tym palce maczał. Bo nie o diabła i prawdę chodzi, ale PIS-owi dokopać trzeba.

W nr 295 NG nasz redakcyjny kolega Wiesław Pie­chocki napisał o wystawie włoskie­go malarza. Zapytałem wtedy siebie – na ile trzeba być walniętym, aby własne łajno za­pakować w metalowe puszki i sprzedawać w cenie złota? Pytanie źle skonstruo­wane…Na ile muszą być walnięci tzw. spece od sztuki i kultu­ry, aby coś takiego uznać za wydarze­nie artystyczne? Dlatego spek­takl w Warszawie mnie nie zdziwił, dziwi nato­miast, że nikogo nie było stać, aby zareagować tak jak na kicz się rea­guje – wstając i opuszczając ten przyby­tek nazywający się szumnie teatrem.

Dzisiaj przyjazna KOD-owi komercyj­na sta­cja tele­wizyjna oznajmiła, że ta „inicjatywa” dogorywa. Zaskoczony jakoś nie byłem, wszak kto zadymę sieje, w zadymie znika. Pomyślałem tylko o paru ro­dakach szwaj­carskich, którzy zrezyg­nowali z NG na kon­to wsparcia KOD. Czy ich dotacje wsparły ten ruch czy tylko alimenty pana K – nie wiem, bo choć różnie powiadają – nie moje pieniądze i nie moje alimenty.

Wasz Redaktor

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski