Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

ROK KOŚCIUSZKI – POCZTOWO

About

W związku z międzynarodowymi obchodami 200. rocznicy śmierci generała Tadeusza Kościuszki w wyniku podjętych uchwał przez ONZ – UNESCO w dniu 02.11.2015 r. oraz Sejm RP w dniu 22.06.2016 r. i Senat RP w dniu 04.11.2016 r., ustanawiającymi 2017 r. jako jubileuszowy Rok Tadeusza Kościuszki został wydany znaczek opłaty pocztowej przez Pocztę Polską S.A.

Znaczek o nominale 3,20 zł jako opłata za priorytetowe dostarczenie kartki lub listu w obrocie krajowym został wprowadzony do obiegu w dniu 04.02.2017 r. w skromnym nakładzie 160 tysięcy sztuk. Znaczek ten zaprojektował Jarosław Ochendzan przy wykorzystaniu portretu Tadeusza Kościuszki nieznanego malarza oraz rysunku tuszem autorstwa Aleksandra Orłowskiego (1777-1832)  „Bitwa pod Racławicami”, a które są w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Znaczki wydrukowała Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. techniką offsetową na papierze fluorescencyjnym w arkuszach sprzedażnych po 16 sztuk (4×4). Jarosław Ochendzan jest również projektantem folderu reklamowego, datownika okolicznościowego oraz ilustrowanej koperty Pierwszego Dnia Obiegu (FDC).

Wydanie tego okolicznościowego znaczka poprzedziły liczne od­dolne wnioski kierowane do władz Poczty Polskiej S.A. m.in. przez: Komitet Kopca Kościuszki w Kra­kowie, Muzeum Panora­my Racławickiej we Wro­cławiu, Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, Racławickie Towarzystwo Kulturalne z Racławic, Polską Fundację Kościuszkowską z Warszawy, Fundację im. Tadeusza Kościuszki z Krakowa, Stowarzyszenie Kolekcjonerów we Wrocławiu, oraz Wojskowy Klub Kolekcjonerów im. Tadeusza Kościuszki z Wrocławia. O pocztowe upamiętnienie jubileuszu Tadeusza Kościuszki wnioskowało też środowisko Polonii Szwajcarskiej, w której imie­niu działał Komitet „Kościuszko – 2017”.(*)

Wprowadzenie do obiegu znaczków z wizerunkiem Naczelnika Tadeusza Ko­ściuszki miało bardzo uroczystą i symboliczną oprawę zorganizowaną w Mu­zeum Panoramy Racławickiej we Wrocławiu. Tę niecodzienną imprezę otworzył Piotr Oszczanowski – dyrektor Mu­zeum Narodowego we Wrocławiu wita­jąc dostojnych gości z Poczty Polskiej S.A. w osobach: Ewy Zych – dyrektor Biura Filatelistyki, Jarosława Ochen­dzana – projektanta znaczka „Rok Ta­deusza Kościuszki”, Agnieszki Dyczkowskiej – z Sekcji Projektów Filatelistycznych, Ewy Maruszak – z Biura Marketingu Filatelistycznego i Leszka Trzeciaka – dyrektora Regionu Sieci we Wrocławiu.

Całą uroczystość sprawnie prowadziła Jo­anna Rupnicka – Regionalny Koordynator d.s. Filatelistyki Poczty Polskiej S.A. we Wrocławiu.

Ewa Zych dyrektor Biura Filatelistyki Poczty Polskiej S.A. przedstawiła różne okoliczności, które miały decydujący wpływ na wydanie znaczka z okazji jubileuszowe­go międzynarodowego Roku Tadeusza Kościuszki oraz włączenie się Poczty Polskiej S.A. do uro­czystych obchodów tegoż jubileuszu.

Romuald Nowak – kierownik Panoramy Racławickiej – Oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu wskazał na cechy osobowe Naczelnika Kościuszki, ciekawe epizody jego życia i działalności wojskowej w powiązaniu z treścią jedynego w Polsce batalistycznego obrazu panoramicznego.

Natomiast Krzysztof Lachowicz omówił trzy fragmenty ze swojej kolekcji „Ikonografia Kościuszkowska”, które zaprezentowano w związku z premierą znaczka poświęconego Kościuszce. W pierwszej gablocie przestawiono specjalizację filatelistyczną, od autorskiego eseju i projektu, przez specyfikę trzech rodzajów druku, aż do fałszerstwa, serii znaczków wydanych w 1967 r. z okazji 150. rocznicy śmierci Kościuszki.

W drugiej były różne ilustrowane blankiety telegramów z wizerunkami Naczelnika Insu­rekcji w 1794 r, używane na terenie Wielkopolski w latach 1896 – 1939, a które wykorzystano do wydania okolicznościowego kalendarza na jubileuszowy 2017 rok. Natomiast w trzeciej gablocie były archiwalia z czasów Insurekcji Kościuszkowskiej m.in.: formacyjne pieczęcie tuszowe, lakowe i cenzury, paszport, nominacja z pieczęcią i podpisem Naczelnika, oraz awers listu adresowanego i wysłanego w 1816 r. przez Tadeusza Kościuszkę z Solury w Szwajcarii do Berville we Francji.

Zaproszeni goście otrzymali pamiątkowe upominki z folderami wydanymi z tej okazji przez Pocztę Polską S.A. i kalendarzami zaprojektowanymi na Rok Tadeusza Ko ściuszki, a wydanymi przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu oraz mieli okazję obejrzenia płótna „Panoramy Racławickiej”. Poza tym wszyscy mogli skorzystać z różnorodnych ofert filatelistycznych zaproponowanych na specjalnym stoisku pocztowym urządzonym w Muzeum Panoramy Racławickiej przez pracowników Urzędu Pocztowego Wrocław – 1, na którym nie brakowało wprowadzonych w tym dniu do obiegu znaczków z Tadeuszem Kościuszką i FDC oraz różnych wcześniejszych wydań Poczty Polskiej S.A.

Były też do kupienia bez znaczkowe półilustrowane kartki okolicznościowe z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki, projektowane przez Joannę Rupnicką, a wydane przez Pocztę Polską S.A. we Wrocławiu w małym nakładzie 300 sztuk. Można było zaopatrzyć się również w znaczki personalizowane z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki korespondującym z ilustracją okolicznościowej kartki bez znaczkowej. Podczas tej uroczystości była okazja do uzyskania autografu Jarosława Ochendzana – projektanta wszystkich walorów wydania pocztowego „Rok Tadeusza Kościuszki”.

Promocję aktualnego znaczka pocztowego wydanego z okazji Roku Tadeusza Kościuszki zakończył salut armatni oddany w południe przez członków Bractwa Kurkowego Miasta Wrocławia na pobliskim Bastionie Ceglarskim Wzgórza Polskiego.

Krzysztof Lachowicz

 (*) Od Redakcji: W skład Komitetu „Kościuszko 2017” wchodzą: Tadeusz M. Kilarski (główny koordynator), Jan A. Konopka, Krzysztof Hendel, Ewa Hendel, Benedykt Drewnowski, Renata i Wiktor Pfister.

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski