Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Polonia Restituta

About

Polska Kolumna Wolności na Zamku w Rapperswilu (1868)

– La Colonne polonaise de la Liberté au Château de Rapperswil (1868)

Flaga polska – Drapeau polonais

Orzeł Biały wykonany przez polskich żołnierzy internowanych w Szwajcarii (1940-1945)

L’Aigle Blanc par les soldats polonais internés en Suisse (1940-1945)

 

Z polskich szlaków ku wolności.  La voie polonaise vers la liberté:

 1768/72 – Walki konfederatów barskich. La lutte des confédérés de Bar / 1791 – Konstytucja 3-go Maja. La Constitution du 3 mai / 1792 – Obrona zbrojna Kraju przeciwko najeźdźcy rosyjskiemu. La défense armée du Pays contre l’envahisseur russe / 1794 – Powstanie pod dowództwem gen. Kościuszki. L’insurrection sous le commandemen t du gen. Kosciuszko / 1797 – Utworzenie Legionów Dąbrowskiego w Lombardii. La formation des Légions par gen. Dabrowski en Lombardie / 1830/31 – Powstanie listopadowe. L’insurrection de Novembre / 1846 – Powstanie krakowskie. L’insurrection de Cracovie / 1848 – Powstanie Wielkopolskie (Poznań) . L’insurrection en Grande-Pologne (Posen) / 1863/64 – Powstanie styczniowe. L’insurrection de Janvier / 1914 – Utworzenie Legionów Polskich przez Piłsudskiego w Małopolsce. La formation des Légions polonaises par Pilsudski en Petite-Pologne / 1918 – Zwycięskie Powstanie poznańskie. L’insurrection victorieuse de Posen / 1919/21 – Powstania Śląskie. Les insurrecions en Silesie / 1920 – Zwycięski <<Cud nad Wisłą>>. Le victorieux <<Miracle de Vistule>> / 1939 – Obrona zbrojna Kraju przeciwko agresji wojsk hitlerowskich i sowieckich. La défense militaire du Pays contre les armes des envahisseurs hitlérien et soviétique / 1940 – Utworzenie Armii Polskiej w Anglii. La formation de 1″Armće polonaise / 1944 – Powstanie warszawskie. L’insurrection de Varsovie / 1956 – Rewolta poznańska. La révolution de Posen / 1980/89 – <<Solidarność>>, III-cia Rzeczpospolita. <<Solidarité >>„ La Troisième République de Pologne.

Wydane przez Komitet Polonia Restituta 2018 Genewa

Édité par le Comité Polonia Restituta 2018. Genève   /  2017 / JAK

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski