Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

ROK TADEUSZA KOŚCIUSZKI – FILATELISTYCZNIE

About

Międzynarodowa wyspecjalizowana organizacja powiązana z ONZ, jaką jest UNESCO, uchwaliła z dwuletnim wyprzedzeniem, iż Jubileuszowy Rok Tadeusza Kościuszki będzie uroczyście obchodzony w 2017r. w celu międzynarodowego upamiętnienia 200. rocznicy Jego zgonu. Następnie również Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej w 2016r. podjęły uchwały o rocznicowych obchodach Roku Kościuszki w 2017r.

Osoba Tadeusza Kościuszki przez 200 lat po śmierci jest tak powszechnie znaną i czczoną, jakby była nieśmiertelną i nadal jest wzorem dla następnych pokoleń. Hasło insurekcyjne „Wolność, Całość, Niepodległość” spełniło się dopiero w 1918r.

W filatelistyce tematyka kościuszkowska przejawia się w treściach różnych znaków pocztowych, na których są liczne wizerunki Naczelnika, lub Jego nazwisko, a to w znaczkach opłaty pocztowej, ilustracjach pocztowych kartek i kopert, stemplach eksploatacyjnych i okolicznościowych, nakładkach frankatur mechanicznych, nalepkach polecenia, znaczkach personalizowanych i innych.

Jeszcze przed odzyskaniem niepodległości ogłoszono konkurs na znaczki pocztowe.

Do 1 listopada 1917 roku, zgłoszono 148 różnych projektów, a tylko19 przedstawiało wizerunki znanych Polaków, zaś wśród nich 5 prezentowało Naczelnika Kościuszkę.

W okresie międzywojennym Poczta Polska wydała trzy znaczki, na których między innymi postaciami są również wizerunki Tadeusza Kościuszki.

W czasie II wojny światowej okupacyjna poczta niemiecka, działająca na terenie Generalnej Guberni, wykorzystała zapasy polskich znaczków związanych z naszą historią, a wydanych w serii XX-lecia Niepodległości Polski, przedrukowując je czarnym nadrukiem z faszystowskim godłem III Rzeszy i nowym nominałem, co było jednocześnie celowym działaniem propagandowym, zamazującym pierwotną treść (1940r.).

Po II wojnie światowej Poczta Polska nie zapomniała o generale Tadeuszu Kościuszce i już w pierwszej serii zaprojektowano i wydano znaczek z jego wizerunkiem wzorowanym na portrecie autorstwa Antoniego Oleszczyńskiego (1)

Ten pierwszy projekt wykorzystano też z okazji 151. rocznicy Powstania Kościuszkowskiego, dodrukowując datę uroczystej przysięgi Naczelnika na Krakowskim Rynku i zmieniając nominał wartości znaczka z 50 gr. na 5 zł. (2).

Również w tym roku zostały wydane dwa znaczki przypominające pomniki Tadeusza Kościuszki zburzone przez niemieckiego okupanta w czasie II wojny światowej. Pom­nik Tadeusza Kościuszki w Łodzi odsłonięty 14.12.1930r. zburzony 11.11.1939r. ponownie odsłonięty w dniu 22.07.1960r. (3), oraz pomnik Tadeusza Kościuszki w Krakowie ustawiony prowizorycznie w 1921r., zaś ostatecznie w 1932r., zburzony w 1940r., ponownie odsłonięty 24.09.1960r.(4).

W 1948r. Poczta Polska wprowadziła do użycia serię specjalnych znaczków do opłaty przesyłek lotniczych z wizerunkami bojowników o wolność i demokrację: F.D. Roosevelta, K. Pu­łaskiego i T. Kościuszki. Znaczki te były drukowane w Szwajcarii przez firmę Courvoisier w dwóch formach

wydawniczych; jako 3 arkusiki 16-znaczkowe z 4 hasłowymi przywieszkami, oraz w zmienionych barwach w formie ozdobnych bloczków bez haseł. Wizerunek Tadeusza Kościuszki wzorowany jest na portrecie Józefa Marii Grassi’ego. (1948r.).

Z okazji 160 rocznicy Powstania Kościuszkowskiego Poczta Polska wydała serię trzech  znaczków, wśród których jeden przedstawia centralną część obrazu Jana Matejki „Kościuszko pod Racławicami”.(5).

W 6 znaczkowej serii „Wielcy Polacy” również jest wizerunek Tadeusza Kościuszki według portretu z 1790r. Józefa Kosińskiego.(6).

Z okazji 150. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki Poczta Polska wydała serię dwóch znaczków z wizerunkiem Naczelnika według portretu Antoniego Oleszczyńskiego w różnych barwach i nominałach do przesyłek zwykłych krajowych i zagranicznych (7/8).

W serii prezentującej miniatury malarstwa w zbiorach Muzeum Narodowego wydano też znaczek z młodzieńczym portrecikiem Tadeusza Kościuszki autorstwa Jana Rustema. Znaczki te były drukowane w arkusikach z 4 znaczkami i 2 przywieszkami (9).

W celu upamiętnienia 200. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki Poczta Polska wydała okolicznościową serię znaczków i blok znaczkowy. Wśród pięciu znaczków jeden prezentuje wizerunek Tadeusza Kościuszki na tle sceny batalistycznej (10). Natomiast w okolicznościowym bloku są wizerunki: Tadeusza Kościuszki, George Washingtona i Kazimierza Pułaskiego oraz 3 przywieszki.(11). W związku z odsłonięciem w Filadelfii przekazanego w darze z Polski pomnika Tadeusza Kościuszki Poczta Polska wydała znaczek z jego wizerunkiem (12).

Następny znaczek Poczty Polskiej upamiętnia otwarcie Muzeum Panoramy Racławickiej we Wrocławiu i ponowne udostępnienie tego historycznego obrazu batalistycznego z gen. T. Kościuszką na koniu w centralnej części fragmentu panoramy (13).

W ramach obchodów 200. rocznicy powstania Mazurka Dąbrowskiego nasza poczta wydała 5 znaczków w latach 1993 – 1997, wśród których jest też znaczek prezentujący Tadeusza Kościuszkę na czele oddziału kosynierów (14).

Łącznie w latach 1932 – 1994 Poczta Polska wydała 19 znaczków prezentujących por­trety lub sceny batalistyczne z wizerunkami generała Tadeusza Kościuszki.

Po denominacji i wymianie pieniędzy w 1995r. również Poczta Polska zmieniła ceny swoich usług oraz nominały znaczków. Jednocześnie straciły moc obiegową wszystkie wcześniejsze znaczki, a wśród nich też te o tematyce kościuszkowskiej.

Poczta Polska S.A. uwzględniła liczne oddolne wnioski postanowiła jednak dołączyć do międzynarodowych obchodów Roku Tadeusza Koś­ciuszki wydając i wprowadzając do obiegu w dniu 04.02.2017r. powyższy znaczek poświęcony gen. Tadeuszowi Kościuszce.

W międzyczasie poczty w licznych krajach, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu różnych firm, środowisk, organizacji, a także filatelistów, wprowadziły określone zasady wydawania tzw. znaczków personalizowanych, które można zamawiać według wła­snych projektów graficznych, ale w niewielkich nakładach. Oczywiście znaczki personalizowane mając niskie nakłady, również miały mały zasięg stosowania do korespondencji wysyłanej przez firmę, która je zamówiła, lub przez określone środowisko kolekcjonerów. Przykładem mogą być 3 znaczki używane w strukturach poczty szwajcarskiej, a popularyzujące Muzeum Polskie w Rapperswilu, gdzie w latach 1895 – 1897 w baszcie prochowej, a w latach 1897 – 1927r. w urządzonym tam Mauzoleum Kościuszki, w specjalnej urnie było przechowywane Jego serce.

Oczywiście Poczta Polska S.A. również udostępniła taką dochodową usługę, aby z ini­cjatywy różnych wnioskodawców były wydane znaczki personalizowane. Początkowo można było projektować takie znaczki na wolnej przywieszce do znaczka z określonym przez pocztę wzorem i nominałem. Następnie wprowadzono znaczki do przesyłek zwykłych krajowych ze stałym nominałem literowym „a” i wolnym miejscem na nadruk przez pocztę projektu opracowanego przez zleceniodawcę.

Przedstawiam tylko kilka przykładów z tematyki kościuszkowskiej.

Nawet w ten specyficzny sposób uda­ło się wydać znaczki personalizowane i z jednakowym projektem przez pol­ską i ukraińską pocz­tę.

W niniejszej publikacji zaprezentowałem tylko wydane przez Pocztę Polską znaczki opłaty, oraz przykła­dy znaczków personalizowanych, będące częścią ogółu różnych znaków pocztowych. Tematyka kościu­sz­kowska była też przedstawiana przez innego rodzaju znaki pocztowe, oraz przez poczty w innych krajach.

 

Krzysztof Lachowicz

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski