Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

OBCHODY ROCZNICY STULECIA w GENEWIE

About

Pamięć o chwalebnych wydarzeniach z dziejów Polskiej Ojczyzny jest zawsze źródłem ożywienia świadomości narodowej. Dało się to odczuć w związku z obchodami przypadającego w tym roku Stulecia Odrodzenia Niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej. Przypomnienie historycznej data 11 listopada, z przed stu lat, przyciągnęło, niczym przysłowiowy magnes, myśli i uczucia Polaków zarówno w Kraju jak i na obczyźnie.

W Szwajcarii, we wszystkich większych polonijnych ośrodkach obchodzono uroczyście to stuletnie wydarzenia. Tytułem oficjalnym, obchody rocznicowe zorganizowała Ambasada R.P w Bernie (spotkanie 11 listopada) i Stałe Przedstawicielstwo R.P. przy Biurze ONZ w Genewie (koncerty 8 października i 13 listopada). Na polu polonijno- kolektywnym, inicjatywy w tym względzie podejmowały i realizowały miejscowe stowarzyszenia polonijne. W Genewie były to: Stowarzyszenie Polskie (koncerty 21 października i 9 listopada,), Polski Ośrodek Parafialny (Msza św. i spotkanie 11 listopada), oraz Towarzystwo im. F. Chopina (koncert 16 listopada).

Jak wspomnieliśmy, Stałe Przedstawicielstwo R.P. w Genewie zorganizowało dwie uroczystości rocznicowe w tym mieście, a to: 8 października w Pałacu Narodów i 13 listopada w swej siedzibie. W pierwszym wypadku wystąpili z koncertem polscy instrumentaliści: Orkiestra kameralna z Warszawy i wybitny pianista Rafał Łukaszewski. Wykonali oni utwory polskich kompozytorów (Chopin, Paderewski, Moniuszko) oraz utwór na temat polski („Koncert Warszawski” R. Addinsell’ego). Publiczność na sali, pełnej „po brzegi”, nagrodziła artystów rzęsistymi oklaskami. W drugim wypadku, „Koncert patriotyczny” miał miejs­ce w siedzibie Sta­łego Przedstawi­­­­­cielstwa R.P. Przyciągnął on również nie­zwykle liczne grono Polaków i ich szwajcars­kich przy­jaciół. Uro­czystość otworzył swym przemówieniem Pan Ambasador Zbigniew Czech, Stały Przedstawiciel R.P. w Genewie. Po wspólnym odśpie­waniu hymnu narodowego „Jeszcze Polska nie zgi­nęła” wystąpili trzej artyści-muzycy wysokiej klasy. Polska pianistka Anna Hajduk-Rynkowicz wykonała utwory Chopina (Mazurek, Polonez) i Paderewskiego (Legenda). Z repertuarem wo­kalnym wystąpili: polska sopranistka Magda Krysztoforska-Beu­cher oraz polsko-francuski tenor, David Beucher. Wykonali oni solo, jednogłosowe utwory Moniuszki (arie z opery „Halka” i „Stary Dwór”) oraz razem utwór na dwa głosy J.P. Viardot’a (adaptacja mazurka Chopina).

Po pauzie (z sutym poczęstunkiem) nastąpiła druga część uroczystego spotkania. Wypełniły ją śpie­wy polskich dawnych pieśni patriotycznych. Cała sala rozbrzmiała wspólnym śpiewem pieś­ni pols­kich bojowników o wolność Ojczyzny. Śpiewaliśmy kolejno; „Warszawiankę”, pieśń pow­stańców z 1830/31 (do słów K. Kurpińskiego), pieśń Legionów Polskich z 1917 r. „My pierwsza brygada” (do słów T. Biernackiego i A.T. Holacińskiego), oraz pieśń wojskowa z 1914 r. „Przybyli ułani ” (do słów F. Gwiżdża).

Późnym wieczorem opuszczaliśmy siedzibę Stałego Przedstawicielstwa R.P.  nasyceni żywą pamięcią i duchem Odrodzenia Polski.

J.A. Konopka

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski