Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

PAMIĘĆ MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZURYCHU

About

Nigdy nie bawiła nad Zuryskim Jeziorem, ale w samym Zurychu znajdują się ślady pamięci jej

imienia. Od kilkudziesięciu już lat istnieje tu szkoła pod nazwą „Liceum Francuskie im. Marie Curie”, a od kilkunastu lat jeden z placów miejskich w Oerlikonie (dzielnica Zurychu) nosi jej imię („Marie-Curie-Platz”). Nazwę tą wybrała Rada Miejska w 2005 r. dla uhonorowania sławnej kobiety-naukowca, jak czytamy w uzasadnieniu tej decyzji.. Wybrana nazwa Placu została zamieszczona na tablicy umocowanej na słu­pie.

W tym roku, z inicjatywy polsko-szwajcarskiego Komitetu „Pro Cultura”, przyjętej nader przychylnie przez Władze Miasta, dokonano wymiany dawnej tablicy, na nową z uzupełnionym napisem. Otóż, na nowej tablicy, którą służba miejska zamontowała 24 września b.r. na wyniosłym słupie u wejścia na Plac, czytamy ponadto, że Maria Skłodowska-Curie była „polsko-francuskim” naukowcem (z dziedziny nauk przyrodniczo-promienio­twórczych), oraz „profesorem na Sorbonie” (Uniwersytet paryski).

Ponadto Komitet „Pro Cultura” wystąpił z drugą inicjatywą, przyjętą również i tym razem przychylnie przez Władze Miasta Zurychu. Chodziło o dokonanie uroczystego odsłonięcia nowo zamontowanej tablicy. Wybrano na tą uroczystość sobotę 20-go października po południu. Wcześniej, tego samego dnia, udekorowana ona została, z niemałym trudem (na skutek dość dużej wysokości jej umieszczenia: ponad 3.5m) przez członków Komitetu. Wstęgi, błękitna (z lewej strony tablicy) i biało-czerwona (z prawej strony) krzyżowały się poniżej tworząc w ten sposób więź kolorów barwy narodowej Polski (biało-czerwony) i Francji (błękitno-biało-czerwony). W miejscu skrzyżowania się wstęg zawieszony został portret fotograficzny Skłodowskiej-Curie w ramkach. Ponadto, obok stanęła sztaluga z zaczepionymi u góry małymi chorągiewkami o barwach Polski, Francji, Szwajcarii i Zurychu (Kantonu i Miasta).

W uroczystości odsłonięcia uczestniczyło spore, kilku dziesiętne grono Rodaczek i Rodaków oraz ich szwajcarskich przyjaciół. Ambasadę R.P. w Bernie reprezentował Pan Wicekonsul Maciej Kłos, występując w imieniu Pana Ambasadora. Byli też obecni przedstawiciele towarzystw polonijnych, m.in. p. prof. Mariola Zagalak ze Stowarzyszenia „Zgoda”, prasy i instytucji.

Obecnych powitał w imieniu organizatora, Komitetu „Pro Cultura”, p. Tadeusz Kilarski. Wyraził on podziękowanie za wielce przychylne poparcie całego przedsięwzięcia Władzom Miasta Zurychu, w osobie dyrektora De­partamentu Bezpieczeństwa p. Ryszarda Wolfa, kierowniczki Kancelarii, p. Charlotte Koch-Keller, oraz przewodniczącego Komi­sji d/s Dróg i Placów p. Willi Zuberbühlera.

Z kolei głos zabrał p. Wicekonsul M. Kłos, wspo­mi­na­jąc pokrótce w swym przemówieniu znaczenie spotkania związanego z postacią tej wy­bitnej Pol­ki, okrytej sławą i uzna­niem na skalę światową.

Po czym nastąpiło, przy oklaskach, odsłonięcie tablicy przez dwóch członków Komitetu, p. Jolantę Hosner z Solury i p. Jana Konopkę z Genewy.

Kończąc uroczystość i dziękując Rodakom za ich obecność p. T. Kilarski powiedział: Ta dzisiejsza uroczystość to jeszcze jedna mała gwiazdka w ko­ronie jubileuszu, który świętujemy – 100 lecie odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę. Dzisiaj mamy Polskę wolną, suwerenną i demokraty­czną. Szanujmy ten dar,  szanujmy pokolenia, któ­re oddały za to – wartość największą – swe życie. To życie tych przeszłych pokoleń, obecnych i przyszłych ich serca, myśli i czyny powodowały i powodują, że Polska nigdy nie zginęła i  nie zginie!!!

Spotkanie zakończyły przyjazne rozmowy, kontynuowane przez wielu jego uczestników w pobliskiej kawiarni.

   A. Konopka

 

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski